Nord-Norsk Seminar 2018 – Program

(Foto: Kristin Hansen)
Nord-Norsk Seminar 2018 arrangeres 12.-14. april i Tromsø, på Scandic Ishavshotel!


Påmelding er nå tilgjengelig via NSF.no! 
Påmeldingsfrist: 8. mars 2018
Påmeldingsfristen er utvidet til 27. mars 2018!


Programmet er nå tilgjengelig!
[OPPDATERT 28/1-18]


Last ned flyers! (.pdf)

Last ned programmet! (.pdf)


Velkommen til Nord-norsk seminar for operasjonssykepleiere 12.-14.april 2018!

Nord-norsk seminar for operasjonssykepleiere arrangeres hvert annet år i Tromsø av NSFLOS Troms, avdeling Tromsø. Dette er et populært kurs som har vært arrangert i en årrekke. Under årets fagkongress vil vi ha fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet. Temaer som støyforurensning, påvirkning og eventuelle skader av diatermirøyk er noe av det som vil bli presentert.

Kurset retter seg først og fremst mot operasjonssykepleiere som ønsker faglig påfyll fra gode og engasjerende forelesere, men kan også være aktuelt for annet helsepersonell.


PROGRAM


Torsdag 12. april

Kl.1700 Oppstart ankomst Scandic Ishavshotellet innsjekk
Kl.1800-2000
Eller kortere
«En aseptisk samvittighet»
Operasjonssykepleiens historie i Tromsø
(Smittevern i historisk perspektiv )
Jan Thore Lockertsen, operasjonssykepleier/ Ph D student, UiT, Norges Arktiske Universitet
  Kveld til fri disposisjon

Fredag 13. april

Kl 0800-0845 Registrering 
Kl 0845-0900 Åpning
Anna-Kathrine Roer, Lokalgruppeleder
Kulturelt innslag
Kl 0900-0905 Faggruppa presenterer årsak til valg av årets tema:
Silje Vøllestad, operasjonssykepleier UNN Tromsø
Kl 0905-1005 «Smittevern i forbindelse med flyktningestrømmen over Storskog 2015
Anita Brekken, hygienesykepleier/tuberkulosekoordinator, Sykehuset Finnmark, Kirkenes

Artikkel fra Tidsskriftet for Den Norske Legeforening:Asfeldt, A. M., Bratlien, D. L., Brekken, A., Wikan, N. A., Ovesen, T. & Gravningen, K. (2018) – Da bakdøra til Europa stod åpen (2018)

Kl 1005-1015  Pause
Kl 1015-1045 «Intrahospital transport av smittepasient»
Film
Mai Lene Reithe, operasjonssykepleier UNN Tromsø
Kl 1045-1130 Åpning av utstilling med kaffe og forfriskninger 
Kl 1130-1230 «Kan jeg påvirke CFU på operasjonsstua?»
Toril Helene Schwarz, smittevernsykepleier UNN Narvik
Kl 1230-1400 Utstilling og lunsj
Kl 1400-1420

 

FRIE FOREDRAG
«Simulering som læringsarena”
Presentasjon av masteroppgave, kvalitativ studie
Anne Grete Lilletun Elvebu, operasjonssykepleier/rådgiver, Klinisk utviklingsavdeling UNN Tromsø
Kl 1420 – 1440 «Mottak av urene instrumenter på sterilsentralen»
May-Liss Ingbrigtsen, Seksjonsleder, Sterilforsyning-spesialrenhold, UNN, Tromsø
Kl 1440-1450 Pause
Kl 1450-1550 «Antibiotikaresistens»
Ørjan Olsvik, Professor, Institutt for medisinsk biologi, UIT, Norges arktiske universitet
Kl 1550-1620 Utstilling og kaffe
Kl 1620-1650 «Ebolautbrudd i Mali»
Ørjan Olsvik,  Professor, Institutt for medisinsk biologi, UIT, Norges arktiske universitet
1650-1700 Avrunding av dagen og info om kvelden
Anna-Kathrine Roer, lokalgruppeleder
Kl 2000 Festmiddag i Panorama

Lørdag 14. april

Kl 0830-0900 Registrering
Kl 0900-0920 «Bruk av sikkerhetsdatablad»
Marte R. Thomassen og Randi Falnes Olsen, yrkeshygieniker og lege, Arbeids og miljømedisinsk avd. UNN, Tromsø
Kl 0920-0945 Pause
Kl 0945-1000 «Eksponering av plastmykgjørere»
Marte R. Thomassen og Randi Falnes Olsen, yrkeshygieniker og lege, Arbeids- og miljømedisinsk avd. UNN, Tromsø
Kl 1000-1020 «Diatermirøyk»
Marte R. Thomassen og Randi Falnes Olsen, yrkeshygieniker og lege, Arbeids- og miljømedisinsk avd. UNN, Tromsø
Kl 1020-1030 Pause
Kl 1030-1100 «Støy på jobben»
Magnar Johnsen, yrkeshygieniker, Arbeids- og miljømedisinsk avd. UNN, Tromsmø
Kl 1100- 1130 Utstilling med kaffe og forfriskninger 
Kl 1130-1200 «Hva skjer om vi blir smittet/skadet på jobb? Våre rettigheter»
Kristin Planting Mølmann, Bedriftslege, Bedriftshelsetjenesten, UNN, Tromsø
Kl 1200-1230 Ledig tid 
Kl 1230-1245 Faggruppeleder NSFLOS har ordet 
Kl 1245-1300 Avslutning av seminaret 
Kl 1300-1400 Lunsj 

Med forbehold om endringer