Nordnorsk Seminar 2.-4. februar 2017 – Påmelding og program

NSFLOS Nordland ønsker velkommen til Nordnorsk seminar for operasjonssykepleiere 2. – 4. februar 2017. Kurset avholdes ved Radisson Blu Hotell i Bodø.

Les programmet og meld deg på nå!

Meld deg på!

Last ned programmet!


PROGRAM

TORSDAG 2. FEBRUAR
14.00 Registrering og åpning av utstilling
16.00 Åpning av seminaret
16.30 Myter og fakta om ventilasjon, bekledning og arbeidsrutiner i operasjonsstuer
v/ Egil Lingaas, Avd. leder for avdeling for smittevern ved OUS
17.15 Pause med besøk i utstillingen
17.45 Forts. forelesning om myter og fakta v/ Egil Lingaas
18.30 Innslag fra firma 3 x 10 min.
20.00 Middag i hotellets restaurant i 2. etg

FREDAG 3. FEBRUAR
09.00 Sirkulasjonsstans under hysteroskopi
v/ Professor og anestesioverlege Erik Waage Nielsen, NLSH Bodø
10.00 Pause med besøk i utstillingen
10.30 Når en uønsket hendelse oppstår under operasjonen – hvor står jeg som operasjonssykepleier? Om personlige rettigheter og ettervern
v/ Lise Johansen, Jurist ved NLSH Bodø
11.15 Opplevelser i forhold til alvorlig pasienthendelse
v/ Anne Tymi og Nina Arntzen, operasjonssykepleiere ved NLSH Bodø
11.45 Innslag fra firma 3 x 10 min
12.15 Endometriereseksjon – ulike behandlingsmetoder
v/ Stine Andreasen, overlege i gynekologi, NLSH Bodø
13.00 Lunch og besøk i utstillingen
14.15 Helsefremmende arbeidsplasser – med fokus på arbeidsglede, sortert kommunikasjon, samspill, tilstedeværelse og verdighet
v/ Anne Gerd Samuelsen, Psyk. Spl, helsesøster, konfliktmegler, familieterapeut, hovedfag i helsefag
15.45 Innslag fra firma 3 x 10 min
16.15 Pause med besøk i utstillingen
16.45 Robotkirurgi – fremtidens operasjonsrom
v/ Espen Martinussen, CSR Intuitive
17.15 Da Vinci sett fra kirurgens ståsted
v/ Kåre Nordland, overlege gastro, NLSH Bodø
18.00 “First Assistant” – en ny rolle for operasjonssykepleieren
v/ Gry Gaustad og Anita Jensen, operasjonssykepleiere, NLSH Bodø
20.00 Konferansemiddag

LØRDAG 4. SEPTEMBER
09.00 Oppstart
 09.15 En reise til jordskjelvrammede Nepal
v/ Tove Unosen, Operasjonssykepleier ved NLSH Bodø
10.00 Pause med besøk i utstillingen
10.45 Akutt karkirurgi
v/ Geir Jørgensen, overlege i karkirurgi ved NLSH Bodø
11.45 Proximale humerusfrakturer – vurderinger og behandling
v/ Anders Ståhl, seksjonsoverlege ortopedi, NLSH Bodø
12.30 Oppsummering og avslutning av årets seminar
13.00 Lunch og avreise

 

Med forbehold om endringer i programmet