Operasjonssykepleierne NSF

Fagseminar – NSFLOS Østfold

Les referat fra NSFLOS Østfold sitt fagseminar på Laholmen!

 

NSFLOS ØSTFOLD har fortsatt tradisjonen med å ha fagseminar for sine medlemmer på Laholmen, Strømstad, Sverige

Lokalgruppa i Østfold har i en årrekke avholdt fagseminar med sosialt samvær i Strømstad, Sverige. Begivenheten i år fant sted 21 og 22 oktober.

Styret i NSFLOS Østfold er arrangører av seminaret.

Styret består av (fra venstre) Astrid Wevling, Karianne Martinsen, Mei-Mei Guttulsrød, Tina Wilhelmsen, Rigmor Johansen, Charlotte Braarud og Trine Danielsen


NSFLOS, Østfold har som tradisjon hatt fagseminar for sin medlemmer hvert annet år. Det har vært viktig for medlemmene å møtes til faglig påfyll, faglige diskusjoner og ikke minst hyggelig sosialt samvær. Sykehuset Østfold består av to sykehus, Moss og Kalnes, og ikke minst på grunn av den geografiske avstanden mellom sykehusene er det viktig å møtes da vi ikke ser hverandre til daglig.

I november 2015 flyttet sykehuset i Fredrikstad til sykehuset Kalnes, og naturlig nok avholdt vi ikke noe seminar dette året.

Det var med andre ord tre år siden det har vært avhold seminar, og det viste seg å være en etterlengtet event for medlemmene.

Avdelingsledelsen på de ulike avdelingene har vært positive til dette seminaret og prioritert slik at flest mulig fikk muligheten til å delta .


PROGRAM

Programmet var variert og bortsett fra Anne Jølstad fra Tønsberg, brukte vi lokale foredragsholdere som alle holdt glimrende innlegg fra hvert sitt fagfelt.

  • Intervensjonskirurgi ved Anne Sofie Larsen, overlege radiologisk   avdeling SØK.
  • Forebygging av hypotermi ved Tina Wilhelmsen, operasjonssykepleier SØK.
  • Pakkeforløp Cancer ved Britt Fritzman, overlege i endokrin kirurgi, SØ.
  • Den komplekse veilederrollen Anne Jølstad, Høyskolelektor ved  Høgskolen i Vestfold
  • Bariatrisk kirurgi ved Tom Nordby, overlege gastrokirurgisk seksjon SØM.

Det var begrenset hvor mye midler lokalgruppa hadde til å engasjere foredragsholdere, men alle stilte opp uten vederlag, noe vi satte stor pris på!


INTERVENSJONSKIRURGI

image005

 

Radiolog Anne Sofie Larsen snakket om intervensjonskirurgi og framtidens kar-inngrep. Hun vektla viktigheten av opplæring og nært samarbeid med operasjonssykepleiere i framtiden.


PREVARMING AV OPERASJONSPASIENT

image009

 

Operasjonssykepleier Tina Wilhelmsen holdt et interessant innlegg hvor hun la fram sin prosjektoppgave fra HIOA, hvor hun snakket om hvordan lage en kunnskapsbasert retningslinje om prevarming av operasjonspasient .


UTSTILLERE

image011

 

Det var til sammen 9 utstillere fra ulike medisinske firmaer som hadde med mye nytt og spennende utstyr. Utstillingene ble hyppig besøkt.


 

image013

Lydhøre operasjonssykepleiere under alle foredragene!


SKAL SLIKE SEMINAR PRIORITERES?

NSFLOS, Østfold har brukt mye tid og ressurser på å gjennomføre dette seminaret for medlemmene.

Vi har ment at det er viktig at operasjonssykepleiere i fylket vårt møtes til faglig og sosialt samvær. Med tilbakemeldingene vi fikk, vil nok lokalgruppa fortsette å prioritere dette!


Rigmor Johansen
Leder NSFLOS, Østfold