Operasjonssykepleierne NSF

Rapport fra studietur – Reisestipend

Egil Nordengen – seksjonssykepleier ved Ortopedisk Seksjon, Sentraloperasjon, Akershus Universitetssykehus – ble i 2016 tildelt NSFLOS Reisestipend på kr. 10 000. Stipendet ble brukt til en studietur til San Francisco.


Jeg begynte i august 2015 på studiet: Master i helseadministrasjon (Erfaringsbasert) ved Universitetet i Oslo. (Kull 29)

I denne utdanningen inngår en studietur vi og skolen organiserer sammen. Denne gang dro vi fra 1-7 mai til San Francisco for å lære mer om det amerikanske helsesystemet.

Der besøkte vi private og offentlige institusjoner, samt Innovasjon Norge i Silicon Valley. Vi var også heldige å bli invitert av den norske generalkonsulen til konsulatet i byen. På fritida ble det blant annet vinsmaking i Sonoma Valley, baseballkamp, samt rusling og kos i Munir Woods.


Les Egil Nordengens eksamensoppgave fra turen, som handler om forskjellene mellom det norske og det amerikanske helsesystemet!NSFLOS deler hvert år ut stipend og prosjektmidler til medlemmer som søker. Stipend for 2016 er allerede utdelt, men vi begynner om kort tid å ta i mot søknader for 2017!