Nordnorsk seminar 2021 - Avlyst

Nordnorsk Seminar 2021 – Avlyst

Etter nøye vurdering, har styret i NSFLOS Nordland kommet fram til at det i forhold til Covid-19 er for usikkert å avholde seminar i mars 2021. Vi har forhørt oss med både smittevernavdelingen ved Nordlandssykehuset Bodø og FHI i forkant av beslutningen.

Nordnorsk seminar i Bodø 11-13 mars 2021 må derfor beklageligvis avlyses.

 

Vennlig hilsen

Marthe Rasmussen
Lokalgruppeleder i NSFLOS Nordland