Operasjonssykepleierne NSF

Den norske versjonen av SPLINTS (SPLINTS-no) – et instrument for å utvikle og vurdere ikke-tekniske ferdigheter hos operasjonssykepleiere

Artikkel av Ida Mykkeltveit og Signe Berit Bentsen


Publisert i Nordisk sygeplejeforskning 3-2020, årgang 10 (lenke til idunn.no)

https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2020-03-04


Se abstract og les artikkelen via idunn.no


Selve verktøyet SPLINTS-no har tidligere vært publisert på NSFLOS.no