Operasjonssykepleierne NSF

SPLINTS-no – Vurdering av operasjonssykepleiernes ikke-tekniske ferdigheter

Ida Mykkeltveit, Universitetslektor ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, skriver om SPLINTS-no – et observasjons- og vurderingsverktøy av ikke-tekniske ferdigheter hos operasjonssykepleiere.


Last ned SPLINTS-no! (.pdf)


SPLINTS (The Scrub Practitioners’ List of Intraoperative Non-Technical Skills) er et observasjons- og vurderingsverktøy av ikke-tekniske ferdigheter hos operasjonssykepleiere. Det er opprinnelig utviklet til bruk for steril operasjonssykepleier, men er oversatt og tilpasset norske forhold slik at den kan anvendes for begge roller.

SPLINTS-no er prøvd ut under kliniske studier fra høsten 2018. Studentene gjøres kjent med verktøyet fra 1.semester. I 3. semester anvendes det til egenrefleksjon og i vurderingssamtaler, fordi studentene da bør videreutvikle ikke-tekniske ferdigheter i det kirurgiske team. Hver kategori har tre elementer som til en viss grad bygger på hverandre, det anbefales derfor at studentene har fokus på ett nivå med tydelig læringsmål for å komme til neste nivå.

SPLINTS-no brukes som et supplement under veiledning, men vi ser at veiledere trenger kontinuerlig opplæring for å føle seg trygge i bruken. Vurderingsskalaen på side 8 bør ikke brukes til bedømminger uten særlig opplæring, men den kan med fordel brukes sammen med studenten for å planlegge videre arbeid. I tillegg kan verktøyet brukes for ansatte i egenvurdering og til  kollegaveiledning.  

Kjennetegnene under hvert element er, trass i tilpasninger, best egnet for sterilt assisterende operasjonssykepleier. Et masterprosjekt har vist at SPLINTS-no har en nytteverdi for veiledere, og at det kan brukes i nåværende form selv om det ikke dekker operasjonssykepleierfunksjonen i Norge fullt ut. Det pågår for tiden et PhD prosjekt som skal vurdere i hvilken grad ikke-tekniske ferdigheter hos operasjonssykepleiere i Norge er dekket av SPLINTS, og deretter gjøre en tilpasning av verktøyet.

Ta gjerne kontakt hvis dere trenger mer informasjon; ida.mykkeltveit@uis.no