Operasjonssykepleierne NSF

NSFLOS Østfold: Ny fagskoleutdanning innen operasjonsvirksomhet for helsefagarbeider

Oppdatering fra NSFLOS Østfold: Informasjon om trepartssamarbeidet mellom Fagforbundet, Fagskolen i Østfold og Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold mottok i slutten av august 2016 en forespørsel fra Fagskolen i Østfold og Fagforbundet [om å] inngå et samarbeid om utvikling av en ny fagskoleutdanning – videreutdanning innen operasjonsvirksomhet for helsefagarbeider/hjelpepleier.


Fagskoleutdanningen er enda ikke godkjent av NOKUT. NSFLOS har fått tillatelse til å dele et informasjonsskriv, og deler dette her, da dette angår flere av våre medlemmer.


Last ned pdf!