NSFLOS Seminardager i Trondheim 2017 – Foreløpig Program

Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av operasjonssykepleiere (NSFLOS) ønsker velkommen til Trondheim, GF og seminardagene i 2017, som skal avholdes på Scandic Lerkendal Hotell 6.-9. september.

(Oppdatert med endelig program 22/8-17)

Det er viktig å være oppdatert og tilegne seg ny kunnskap og kompetanse i en travel arbeidshverdag. Vi håper derfor at flest mulig har anledning til å delta på våre seminardager, og at disse kan bidra til nettopp dette.

Seminardagene er også en god anledning for deltakere og utstillere å møtes, noe vi vet er av stor betydning for begge parter. Det forventes ca. 200 deltakere på seminardagene.

Årets tema: Operasjonssykepleie i dagens helsetjeneste;
KOMMUNIKASJON – SAMHANDLING – KVALITET

Les mer om seminardagene!

Meld deg på seminardagene!


Last ned programmet!


 

Onsdag 06.09.17
Kl. 11.00 Lokalgruppen fra Hordaland møter
Kl. 15.00 Generalforsamling
Kl. 18.50 Bussavgang – Utflukt med bespisning for påmeldte

 

Torsdag 07.09.17 Møteleder: Cathrine Heen
Kl. 08.00-10.00 Registrering, kaffe/te tilgjengelig
Kl. 09.30-10.00 Utstillingen åpner
Kl. 10.00-10.15 Åpning
Kulturelt innslag
Presentasjon av lokalgruppen
Kl. 10.15-11.45 Hvordan skape kvalitet i kommunikasjonen? – To skuespillere om kommunikasjon i helsevesenet
Mina Saunte, skuespiller og partner i For.andre AS, og spesialrådgiver i kommunikasjon ved Utdanningssenteret, Akuttklinikken Oslo Universitetssykehus.
Bendik Østbye Johannessen, skuespiller og partner i For.andre AS
Kl. 11.45-12.15 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 12.15-13.00 Operasjonssykepleierens rolle i instrumentflyten. Samhandling med sterilsentralen.
Ann Margrethe Berg, avdelingssjef Steril forsyning, St. Olavs Hospital
Kl. 13.00-14.15 Besøk i utstillingen først, deretter lunsj
Kl. 14.15-15.00 Pilotprosjekt “Bemanning i en operasjonsavdeling/oppgavedeling HSØ” i regi av Helsedirektoratet.
Anne-Kate Esbjug, fagutviklingssykepleier/prosjektleder og
Anne Kari A. Bø, avdelingsleder, Operasjonsavdelingen, Oslo Universitetssykehus
Kl. 15.00-15.45 Paneldebatt
Kl. 15.45-16.15 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 16.15-17.00 Frie foredrag:
Hvilke forhold vektlegger operasjonssykepleieren ved leiring av operasjonspasienten?

Magnhild Vikan, Operasjonssykepleier i Forsvarets sanitet og
Kathrine J. Brooker, ledende spesialsykepleier med fagansvar, Nevro/kjeve operasjon, Oslo Universitetssykehus
Kl. 19.00-19.30 Aperitiff m/kulturinnslag
Kl. 19.30 Seminarmiddag

 

Fredag 08.09.17 Møteleder: Bjørn Rogne Christensen
Kl. 08.30-08.40 Oppstart med kulturinnslag
Kl. 08.40-10.00 Simulering og CRM: Trender og fallgroper.
Johan Bergstrøm, universitetslektor, Universitetet i Lund
Kl. 10.00-10.30 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 10.30-11.15 Erfaringer ved bruk av simulering i undervisning
Hege Kaldheim, høyskolelektor, Lovisenberg diakonale høyskole
Kl. 11.15-12.00 “Sectiosimulering i operasjonsavdelingen”
Cathrine Heen, fagutviklingssykepleier, Operasjonsavdelingen, Bærum Sykehus og
Monica Lilja Håland, operasjonssykepleier, Sykehuset Telemark
Kl. 12.00-13.45 Besøk i utstillingen først, deretter lunsj
Kl. 13.45-14.30 Logistikk og aktiv forsyning, om oppgavedeling i Operasjonsavdelingen. Et samarbeidsprosjekt ved Stavanger Universitetssykehus.
Ingrid Hinna Fisketjøn, avdelingssykepleier, Operasjonsavdelingen og
Kristin Gjertsen, avdelingssykepleier Sterilsentralen, Stavanger Universitetssykehus
Kl. 14.30-15.00 Frie foredrag:
Gjenglemt utstyr – anbefalte kontrollrutiner.
En kunnskapsbasert fagprosedyre for kirurgisk telling.

Elisabeth Tiberg og Maren Austvik Tande,
operasjonssykepleiere, Operasjonsavdelingen, Stavanger Universitetssykehus
Kl. 15.00-15.30 Avslutning av seminardagene med presentasjon av neste års seminardager