NSFLOS Seminardager i Trondheim 2019 – Foreløpig program

Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av operasjonssykepleiere (NSFLOS) ønsker velkommen til generalforsamling og seminardager i 2019, som skal avholdes på Scandic Hell fra 5.-6. september.

Vårt årlige arrangement er en god anledning for deltakere og utstillere å møtes, og vi vet det er av stor betydning for begge parter. Det forventes 200 deltakere på seminardagene. Ny kunnskap og informasjon er viktig å ta med seg tilbake til hvert enkelt arbeidssted.

ÅRETS TEMA:
FAGLIG LEDELSE – NÅR ANDRE VIL BESTEMME
STRUKTUR, MAKT OG KULTUR I ORGANISJONEN


Les mer om seminardagene!

Meld deg på seminardagene!


Endelig program er nå tilgjengelig!