Operasjonssykepleierne NSF

Nyhetsbrev – jul 2014

Det nærmer seg jul, og mange av oss er sikkert i gang med våre juletradisjoner og forberedelser. NSFLOS vil derfor benytte anledningen til å ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nyttår!


Det har vært spennende dager for det nye styret etter GF i september. Vi har avholdt konstituerende styremøte og et ordinært styremøte så langt denne høsten. Det er alltid spennende når et nytt styre starter sitt arbeid. Styret skal bli kjent med hverandre,
forventningene og arbeidsoppgavene. Dette har gått veldig bra og alle er i gang med sine nye utfordringer.
Som dere sikkert har lagt merke til på Facebook, er det mye aktivitet i faggruppen. Vi har blant annet hatt møte med Torgeir Michaelsen, leder av helsefraksjonen for AP’s  Stortingsgruppe. Norsk Sykepleierforbund er en viktig aktør innen helsepolitikk,
samfunnspolitikk og interessepolitikk i Norge, til pasientenes beste. NSFLOS synes derfor det er viktig å få mulighet til å gi politikerne innspill, og vil gjerne gjenta dette for å oppnå en best mulig helsetjeneste for alle. Kompetanse utgjør en forskjell, noe det er viktig å få formidlet til politikerne.
Som et ledd i å fronte faget ble NSFLOS veldig glad da NSF ga oss mulighet til å være neste faggruppe ut til å lage film i serien på NRK om «Mitt yrke», som et ledd i rekruttering av
framtidige operasjonssykepleiere, og med målgruppe videregående skole. I forrige uke foregikk filmingen på Ullevål Universitetssykehus der styremedlem Nina Maria Grønn Hvinden har hovedrollen. Filminnspillingen er et samarbeid mellom NSF og Adalia Film &
Media på oppdrag fra NRK. Filmen vil etter hvert også kunne være tilgjengelig for faggruppen i rekrutteringsøyemed.
Den planlagte integreringen i NSF har lenge vært tema i faggruppen. Nå er vi kommet dit hen at lokalgruppene står for tur. Det har vært avholdt kassererkurs i oktober, og det planlegges
også et nytt kurs i 2015, både for kassererne og lokalgruppelederne. Det er viktig at lokalgruppelederne og kassererne sammen tar ansvar for gjennomføringen av den økonomiske integreringen av lokalgruppene. En viktig jobb som må gjøres, og som mange
lokalgruppeledere ikke har gjort enda, er å legge inn styrets sammensetning på NSFLOS sin webside, slik at alle på den måten får tilgang til NSF’ regnskapssystem. Alle lokalgruppene har nå fått egne seksjonsnummer. Viktig at lokalgruppene nå prioriterer dette!
Som besluttet på GF, vil NSFLOS forsøke å få etablert et ledernettverk innen første halvdel av 2015. Datoen er satt til 24.04.15. Innkallelse vil komme. Utfordringen vår er å få tak i alle
lederne, og styret ber derfor alle om å formidle dette budskapet til de lederne dere kjenner.  NSFLOS vil også gjenoppta kartleggingen vi begynte på, og vi vil ta det gjennom lokalgruppelederne som sist. Det er også planlagt å avholde lokalgruppeledersamling og
ULF/lærernettverk på samme tidspunkt. Invitasjon vil komme også her. Styret ved leder vil utfordre lokalgruppelederne til å komme med forslag på tema til lokalgruppelederkonferansen, selv om vi nok må sette av en del tid til det pågående integreringsarbeidet. Frist 15. februar.
NSFLOS vil ha medlemskampanje tilsvarende de siste to år også i 2015, og vi håper at dette
vil resultere i enda flere medlemmer. På styremøtet i januar vil vi trekke ut vinneren av årets
kampanje. Skynd dere ut å rekruttere nye medlemmer til NSFLOS!

Til slutt en påminnelse om at seminardagene 2015 finner sted 3.-4. september i Arendal. Planleggingen er godt i gang, og vi kan love spennende dager. Første annonsering vil
foreligge etter styremøtet i januar.

Aina Hauge
Faggruppeleder
NSFLOS