Operasjonssykepleiere etter covid | læringspunkter til neste krise

Saken ble først publisert i Sykepleien.

13 operasjonssykepleiere ble intervjuet om pandemien. Særlig én gruppe bør lytte til hva de sier, mener forskere.

Operasjonssykepleierne og forskerne Stein Ove Danielsen og Magnhild Vikan har intervjuet 13 operasjonssykepleiere fra fire sykehus i Helse Sør-Øst om erfaringer fra pandemien. Intervjuene ble gjennomført i mai og juni 2021, kort tid etter at den andre bølgen med covid-19-pasienter var innlagt i norske sykehus.

Danielsen og Vikan har skrevet en forskningsartikkel om funnene sine.
Et sammendrag av artikkelen er publisert på Sykepleien; Operasjonssykepleieres erfaringer med omdisponering og oppgavedeling under covid-19-pandemien (sykepleien.no).

Tre punkter å lære av
Nå er det viktig at sykehusene lærer av erfaringene fra koronapandemien og utarbeider beredskapsplaner som kan bidra til en bedre håndtering av den neste store hendelsen, mener Danielsen og Vikan, og peker på tre læringspunkter:

  • Ledere med personalansvar må gjennomføre en nøyaktig kartleggings av ansattes kompetanse, tidligere arbeidserfaring og eventuelle særskilte behov før en krise inntreffer igjen.
  • Systemer for god informasjonsflyt til alle involverte må være utviklet og gjerne testet og forbedret i en kontinuerlig prosess for å ha tilstrekkelig beredskap.
  • Ved omdisponering må den enkelte operasjonssykepleieren oppleve mer støtte på individnivå, spesielt med tanke på arbeidsbelastning som utfordrer den psykologiske tryggheten i et nytt og ukjent arbeidsmiljø.

Lese hele artikkelen i Sykepleien Sykepleien Operasjonssykepleiere etter covid: Dette er læringspunkter til neste krise (sykepleien.no)