Operasjonssykepleierne NSF

Poster: Faktorer som reduserer kirurgisk stress-respons

Studentene ved videreutdanningen i operasjonssykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole, har i andre semester et arbeidskrav i medisinske og naturvitenskapelige emner. Arbeidskravet er en gruppeoppgave hvor de skal en lage vitenskapelig poster og legge frem muntlig i klassen. Klassen var inndelt i fire grupper og skulle respondere på hverandres poster og fremlegg. Tema for posterne var kirurgisk stressrespons, atelektase og respirasjonssvikt. Det ble en lærerik dag for både studenter og lærere. Alle fikk godkjent arbeidskravet. Vi var mektig imponert over nivået på posterne og muntlig fremlegg. Vi har fått lov av studentene å dele en av posterne med fagportalen til NSFLOS.


Last ned posteren! (.pdf)

Faktorer som reduserer Kirurgisk stress-respons

Hilsen lærere ved LDH