Sykepleien vil ha din artikkel!

Redaksjonen i Sykepleien ønsker å samarbeide med faggruppene om utgivelse av fagartikler.

Vet du om noen som har skrevet en oppgave i master- eller videreutdanning, eller jobbet med kvalitetsforbedringsprosjekter, som kan tenke seg å publisere en artikkel?  

Eller har skrevet om forskning, prosjekter, nyvinninger i klinisk praksis, litteraturstudier, kommentarer eller faglig debatt?

Fagredaktør i Sykepleien, Eli Smedstad, kan være med å veilede på fagartikler.

Fagartikkelen kan publiseres på sykepleien.no, i nyhetsbrev fra faggruppene og/eller i fagbladene.


Les mer om forfatterveiledning på Sykepleien.no!