Operasjonssykepleierne NSF

Kirurgisk telling – anbefalte rutiner for telling av utstyr under kirurgi

Helsebiblioteket.no finnes nå anbefalte rutiner for telling av utstyr under kirurgi.

Prosedyren skal bidra til standardisering og kvalitetsforbedring av kontrollrutiner for kompresser, tupfere, nåler, instrumenter o.l.


Les de anbefalte rutinene!


Rutinene er utarbeidet av:

Maren A. Tande, operasjonssykepleier – Elisabeth Tiberg, operasjonssykepleier – Ida H. Mykkeltveit, universitetslektor – Liv Anny Danielsen, fagansvarlig operasjonssykepleier – Ingjerd Helleland, fagutviklingssykepleier – Marit Halonen Christiansen, gynekolog.


Maren A. Tande og Elisabeth Tiberg presenterte sitt arbeid med rutinene under NSFLOS seminardager 2017.