Operasjonssykepleierne NSF

Referat fra NORDAF Vintermøte 2017!

Norsk Dagkirurgisk Forum – NORDAF – holder årlig en to dager lang konferanse for sine medlemmer og andre interesserte.

Operasjonssykepleier Kjersti Eide ved Dagkirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, ble i 2016 tildelt NSFLOS reisestipend for å delta på årets konferanse. Hun har skrevet et referat fra konferansen, som vi har fått gleden av å kunne publisere på NSFLOS.no!


13-14 januar var det klart for det 20. vintermøte til NORDAF på Fornebu. NORDAF er et dagkirurgisk forum og har som mål å være et forum for dagkirurgi i Norge.

Ca 370 deltagere fra hele Norge, samt noen gjester fra vårt naboland Danmark.

Jeg har jobbet på dagkirurgisk avdeling på Haukeland sykehus i 13 år og «brenner» for dette. Vi var en glad og lystig kollegagjeng som fikk reise på Nordafmøte i år. Kollegaer fra oppvåkningsavdelingen og fra merkantil fikk også delta i år.

FREDAG: er viet politisk fokus på dagkirurgi ,språk og kulturelle utfordringer i arbeid med fremmedkulturelle pasientgrupper.

LØRDAG: er bla viet «når ting (nesten) går galt» og frie foredrag.


Hvordan skal helseforetakene levere mest mulig dagkirurgi? Når det samtidig blir sagt at alt for mange blir unødvendig operert. Ole Tjomsland, direktør for kvalitet og fagområdet i Helse Sør-Øst, tok opp dette temaet.

Dette er et tema som engasjerer og som kan nok diskuteres i flere dager. Økonomi og politikk er alltid et «hett» tema.


Hvert år kommer det mange nye landsmenn til Norge.

Hva skjer med folks helse når noen flytter fra et land til et annet?

Hvordan skal vi møte flyktningpasienten når tortur og flukt har vært en del av pasientens hverdag?

Flyktningpasienten har ofte lite forståelse for kropp og helsevesen. I tillegg kan språkbarrieren være en stor utfordring når vi møter disse pasientene. Det ble poengtert hvor viktig det er at kommunikasjon er et samarbeid.
Vi må finne pasientens nivå, bruke enkelt språk og kvalifisert tolk. Venner eller nær familie skal ikke være tolk.

Vi fikk høre lydlogg fra AMK samtaler som ga oss eksempler på både god og dårlig kommunikasjon med utlendinger.


Dagkirurgi øker over hele landet. Fler og fler blir operert og sendt hjem samme dag. Gode smerte- og kvalmestillende medikamenter, samt gode rutiner og god informasjon gjør dette mulig. De fleste pasienter føler at det er trygt å reise hjem.

Vi fikk høre innlegg fra A-hus dagkirurgi og deres urologiske virksomhet, og fra Betanien i Bergen som opererer bla mye gynekologiske inngrep som dagkirurgi.


Lørdagen avsluttes med et foredrag fra professor Ingvard Wilhelmsen, kjent hypokonderlege fra Bergen.

«Det er ikke mer synd på deg enn på andre» kalte han dette foredraget.

Wilhelmsen er en mann som må oppleves, det blir vanskelig å referere hans foredrag. Hans måte å snakke og formidle på er fantastisk. Det ble en god og morsom opplevelse og avslutning på dagen.


Temaet «Når noe (nesten) går galt» er på agendaen hvert år på vintermøte.
Vi fikk høre flere sterke historier som fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på oss alle. Ikke alle hendelser ender godt.
Hva kan vi da lære av disse historiene? Det er helt klart et behov for å snakke om hendelsene og da er NORDAF et ypperlig fora for dette.

Vi kan lære av hverandres opplevelser. Oppdatere rutiner, bedre teamarbeid er noen av forslagene og tiltak som var satt i verk for å hindre uønskede hendelser.
Tøft var det for de som sto frem og fortalte om sine opplevelser.


Resten av lørdagen ble viet frie foredrag.

Lovisenberg viste sin flott film om «Barn til anestesi» som de har vunnet en pris for.

Fra UNN i Tromsø fikk vi høre om deres tiltak for å bedre flyteffektiviteten på dagkirurgisk avdeling.
Et utrolig viktig tema som jeg tror de fleste dagkirurgiske avdelinger sliter med.
Spørsmål som:

    • hvorfor blir pasienter strøket av operasjonsprogrammet?
    • hvorfor er det forsinkelser om morgenen
    • instrumentflyt -har vi rette instrumenter til rett operasjon?
    • hva med å flytte oppgaver fra operasjonsdagen til for eksempel dagen før?

 

Fra Aleris sykehus i Trondheim fikk vi høre om deres tiltak for å forebygge hypotermi hos operasjonspasienten.

Ulike måter å varme pasienten på ble diskutert.

Noen sykehus jobber med å få en mer effektiv avdeling.
Rett operasjon på rett sted, mens andre jobber med dagkirurgi prosjekt i Gaza. Spennende å høre og utrolig å høre hva folk får til.


Neste verdenskongress er i 2017 lagt til Beijing. To heldige vinnere ble trukket ut og får reise dit. Jeg regner med at på neste vintermøte til NORDAF får vi høre om deres opplevelser der.

Dette er et utdrag av det jeg syns var viktigst på dette vintermøte.
Jeg og mine kollegaer takker for i år og reiser fornøyde hjem.

 

Kjersti Eide, operasjonssykepleier.
Dagkirurgisk avdeling. Haukeland sykehus

 


NSFLOS deler hvert år ut stipend og prosjektmidler til medlemmer som søker. Vi begynner om kort tid å ta i mot søknader for 2017!