Sommerhilsen fra styret

Kjære alle medlemmer av Operasjonssykepleierne NSF

Endelig er sommeren her, og vi kan glede oss over at sommerferien nærmer seg.
Vi i styret i ONSF ser at mange av dere har hatt en utfordrende vår, med forslag til omorganiseringer og oppgavedelinger. Vi registrerer at det er forslått å ansette sykepleiere, helsefagarbeidere, helsesekretærer og helseportører i operasjonsavdelingene. Vi er alle enige i at det finnes arbeid i operasjonsavdelingene som andre kan gjøre, og som vil kunne frigi tid til pasientrettet arbeid. Men, vi må holde fast ved at operasjonssykepleiearbeid er vårt domene og at det er vi, og ikke andre, som kan delegere arbeidsoppgaver som ligger under vår ansvar og funksjons beskrivelse. Vi må fortsette å ha pasientens beste som vårt hovedfokus, og fastholde at god hygiene tar den tid det tar.

Styret gjør oppmerksom på at det er god søkning til masterutdanning i Operasjonssykepleie. Kullene er fulle og det gis flere utdanningsstillinger i år. Hvert år utdannes i overkant av 200 nye operasjonssykepleiere, der stadig flere velger å ta en master. Den nye profesjonsmeldingen ønsker at C kravet skal fjernes som opptakskrav til master, og sier at studenten må ha minimum et års praksis som sykepleiere før de kan begynne. Det vil kunne bety at vi får enda flere søkere, og at det ikke blir stor mangel på operasjonssykepleiere.
Arbeidet med spesialistgodkjenning tar tid, selv om det nå er klart at vi får spesialistgodkjenning. NSF er innkalt på møter med departementet for å arbeide videre med kriterier og modeller for dette. ONSF deltar i arbeidet og tilkjennegir vårt syn på saken.

Styret i ONSF ser at det er mer aktivitet i lokalgruppene, og det er gledelig. Vi har selv fått være med på arrangement i Oslo, Bergen, og Tromsø. Vi er tilgjengelig og blir gjerne med enten ved oppmøte eller på teams hvis dere skal ha arrangementer. Styret arbeider godt, og vi opplever å bli hørt internt i NSF og ekstern i det offentlige. Det har blitt publisert mange fine debattinnlegg om operasjonssykepleiere og oppgavedeling.

Vi har gleden av å invitere alle på seminardager i Trondheim 5-6 september. Tema er oppgavedeling og pasientsikkerhet. Invitasjon med påmelding og oppdatert program Seminardager i Trondheim 5.-6. september 2024 (nsf.no). Vi håper at som mange som mulig får anledning til å komme, på seminardagene kan vi sammen lære nytt og utforme argumenter for operasjonssykepleiefaget.

Til slutt: se nedenfor: ny logo er under utforming. Fortsatt gjenstår noen detaljer, men styret synes denne er fin.

God sommer!