Operasjonssykepleierne NSF

Sommerhilsen fra styret – 2020

Sommerhilsen fra styret!


Last ned sommerhilsen! (.pdf)


En riktig god sommer til dere alle! NSFLOS går snart i feriemodus, men vi vil allikevel komme med noen påminnelser og oppdateringer i en ellers så travel sommertid.

Koronapandemien snudde hverdagen på hodet for de fleste av oss. Mange av våre medlemmer har blitt sterkt påvirket av pandemien gjennom jobben, og faggruppens styre og lokalgrupper har jobbet hardt for å synliggjøre sykepleiernes innsats i en utfordrende tid. Koronapandemien har ført til at arrangementer med fysisk oppmøte ikke vil kunne finne sted dette året, noe som også har satt arbeidsmetodene våre på nye prøver. Samfunnet åpnes gradvis, men koronaepidemien kommer fortsatt til å prege hverdagen til de fleste av oss, både på jobb og hjemme.

De fleste av oss har også møtt store utfordringer knyttet til smittevernutstyr i forbindelse med jobben vår som operasjonssykepleier, og med dertil endrede rutiner for bestilling av dette flere steder. Det som for oss alltid har vært «standard bekledning» ble med ett utsatt for restriksjoner i form av andre produkter enn før, og de aller fleste har blant annet opplevd manglende eller endrede produkter når det gjelder kirurgiske munnbind, kirurgisk hånddesinfeksjon osv.

En annen inngripen i vår arbeidshverdag er den ulike håndteringen av våre studenter i klinisk praksis ved de ulike helseforetakene i landet. Samtidig har mange operasjonssykepleiere opplevd å arbeide andre steder enn på operasjonsavdelingene. Mange har arbeidet i postoperative avdelinger og på intensiv. Uansett hvilken arbeidssituasjon dere ble satt inn i har dere gjort en strålende innsats, selv om ikke alle har følt de befinner seg i komfortsonen sin. Styret er stolt over innsatsen til operasjonssykepleierne over det ganske land!

Som sikkert alle har fått med seg, så styret seg nødt til å avlyse våre seminardager / NORNA kongressen som skulle funnet sted i september i år. Den uavklarte korona situasjonen gjorde det vanskelig å avvente lenger enn fristen for avbestilling av hotellrom uten påløpende kostnader for faggruppen. Vi tok også en runde med våre nordiske kollegaer, og på det tidspunktet var det ingen som så for seg at de ville reise til Norge på kongress i september. Vi håper fortsatt på at vi kan arrangere neste NORNA kongress som går av stabelen i 2022, men det er uavklart enda, da det i utgangspunktet er Finland som står for tur.

2020 er et jubileumsår for NSFLOS, som fyller 50 år! Vi hadde håpet å feire dette sammen med dere på NORNA kongressen, men styret vil på et senere tidspunkt. komme tilbake til en alternativ markering for våre medlemmer.

Styret vil også i år minne om EORNA kongressen som skal  finne sted i Stavanger 27-30 Mai 2021, og er den 10. i rekken. Tema for kongressen er: «Winds of Change». Vi oppfordrer nok en gang våre medlemmer til å sende inn abstrakt, og vi håper på riktig mange bidrag fra Norge denne gangen. Det er ikke til å legge skjul på at vi har hatt få norske bidrag de siste årene på både nordiske og europeiske kongresser, og det fra det landet i Europa, ja kanskje verden, som har den beste utdannelsen innen faget. Dette må alle være med å endre på det kommende året! Igjen vil NSFLOS minne om at styret ønsker å legge til rette for norske bidrag ved blant annet å gi økonomisk støtte til de som har fått antatt sine bidrag. Dette fordi det ikke gis samme gunstige vilkår med hensyn til honorar, reise og opphold til foredragsholderne på EORNA kongressene, slik vi er vant til fra våre egne seminardager. Vi håper at dette kan bidra til at flere vurderer å sende inn sine bidrag!

NSFLOS avholder første styremøte etter ferien den 10-11september. Vi tar gjerne imot innspill fra medlemmene våre. Aktuelle saker eller spørsmål fra lokalgruppene / medlemmene kan fremmes til leder innen søndag 30.august.

Styret i NSFLOS ønsker alle våre medlemmer og øvrige operasjonssykepleiere EN RIKTIG GOD SOMMER!

 

Aina Hauge
Faggruppeleder