EORNA-kongressen 2021 | Stavanger

Den 10. EORNA-kongressen arrangeres 27. – 30. mai i Stavanger!

Det vitenskapelige programmet vil bestå av innovative og interessante tema, med foredrag, poster-presentasjoner og workshops. Kongressen vil være en fantastisk mulighet til å lære og å dele kunnskap og erfaringer med kolleger fra Europa – Ved den siste kongressen, som ble avholdt i Nederland i 2019, var det deltakere fra over 40 land.


Kongressens tema er WINDS OF CHANGE – en tittel som forteller at profesjonen vår er i konstant utvikling for å forbedre pasientomsorg, med stadig mer avansert teknologi for kvalitet og pasientsikkerhet i operasjonsstuer.


Besøk kongressens hjemmeside!

Se første kunngjøring!


EORNA tar imot innsending av abstracts for vurdering for presentasjon på kongressen!

Komiteen er interessert i abstracts som omhandler vitenskapelig forskning, peroperativ / klinisk praksis, utdanning, ledelse / administrasjon, pasientsikkerhet, og sunne arbeidsplasser.

Frist for å sende inn abstracts for foredrag er 15. juli 2020.

Frist for innsending av abstracts for foredrag er forlenget til 14. august 2020.
Frist for å sende inn poster for posterpresentasjon er 4. januar 2021.

Les mer om innsending av abstracts og se retningslinjer!


Les velkomstbrev fra kongressens komite!