Takk for deltakelsen | Seminardager Fredrikstad 2022

Takk til alle dere som deltok på seminardagene i Fredrikstad!

Takk for gode foredrag, god stemning og gode samtaler. Styret i NSFLOS er både stolt og glad over at dagene ble så flotte. En ekstra stor takk til lokalgruppen i Østfold som hadde lagt ned en formidabel innsats som vertsgruppe.

Seminardagen viste hvor nyttig det er å samles. På nettverksmøtene fikk vi nyttige innspill i prosessen for å lage ny ansvars og funksjonsbeskrivelse og argumenter til helsepersonell kommisjonen. Noe styret vil ta med seg videre i arbeidet.

På seminardagene lærte vi nye ting om vår egen historie, teknologi, morgendagens operasjonsstuer,  kirurgi , praksisveiledning, robotkirurgi og dagkirurgi. Vi fikk og nyttig informasjon fra legeforeningens president, og Norsk sykepleie forbund om spesialistgodkjenning. Seminardagene var inspirerende og gav oss i styret pågangsmot. Vi håper at alle dere som var der  tar med dere inntrykkene hjem og sprer ordet.

Vi håper at vi ser dere i Bergen neste år og tar med dere mange flere!

Se presentasjoner og bilder fra Seminardagene 2022 her.