NSFLOS Seminardager i Fredrikstad 2022 | Program

Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av operasjonssykepleiere (NSFLOS) ønsker velkommen til årets seminardager i 2022 som skal avholdes på Quality Hotel Fredrikstad fra 7.-9. september.

Det forventes ca 200 deltakere på seminardagene. Ny kunnskap og informasjon er viktig å ta med seg tilbake til hvert enkelt arbeidssted.

ÅRETS TEMA:
FAGET I FRONT – operasjonssykepleie til pasienter av spesialister


 

Onsdag 7. september 2022

Kl. 11.00 Lokalgruppen fra Østfold møter
Kl. 15.00 NSFLOS Lokal-gruppeleder samling/ Nettverkssamling
Program og referat
Kl. 18.00 Utflukt til Gamlebyen i Fredrikstad med enkel bespisning (for påmeldte)

Torsdag 8. september 2022
Møteleder: Marianne Jungersen/ Sisilie Skråm

Kl. 08.00-09.00 Registrering, kaffe og te
Kl. 09.00-09.30 Utstillingen åpner
(Bilder fra  utvalgte  utstillinger)
Kl. 09.30-10.00 Åpning av seminardagene
Presentasjon av lokalgruppen
Kl. 10.00-11.00 “Fag eller Industri”
Anne-Karin Rime, President Den Norsk Legeforening
Kl. 11.00-11.30 Besøk i utstillingen
Kl. 11.20- 11.30 Symposium fra Stryker (oppmøte 11.15) rom 218 
“En dråpe er nok – er du godt nok beskyttet?”
Kl. 11.30-12.30 “Kampen for egen operasjonssykepleierutdannelse”
Jan-Thore Lockertsen; Førsteamanuensis Universitetet i Nord
Kl. 12.30-14.00 Lunsj og besøk i utstillingen
Kl. 14.00-15.00 “Tekniske kjemper og etiske pygmeer”
Bjørn Hofmann. Professor i etikk, NTNU Gjøvik
Kl. 15.00-15.30 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl 15.30-16.15 “Fremtidens spesialsykepleier” fra politikk til handling – synliggjøring og anerkjennelse av sykepleierkompetansen i fremtidens helse-og omsorgstjeneste.

Jan Vegar Pettersen, Spesialrådgiver og myndighetskontakt NSF.

Kl 16.15-17.00 Fritt foredrag
“Robotkirurgi og rollen som førsteassistent”
Kristin Østgaard, Operasjonssykepleier Ahus
Kl. 19.00 Seminarmiddag
   

Fredag 9. september 2022
Møteleder: Cathrine Heen/ Astrid Wevling

Kl. 08.30 Møtestart
Kl. 08.45-09.45 “Fremtidens operasjonsstuer”.
Noemi Bitterman, Professor, Technion, Israel Institute of Technology
Kl. 09.45-10.45 “Hvor går veien videre? Organisering av akutt kirurgi”,
Håkon Angell Bolkan, Seksjonsleder akutt gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital
Kl. 10.45-11.15 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 11.15-11.45 “Nasjonale prosedyrer i Sverige”
Lars Salomonsson, Operationssjuksköterske, enhetschef Centraloperation, Östersund Sjükhus og Anna Ekepil, Operationssjuksköterske, sektionsledare Visby centraloperation
Kl. 11.45-13.00 Besøk i utstillingen og lunsj
Kl. 13.00-14.00 Fritt foredrag
“Eg gjorde det dei ba meg om” – En kvalitativ studie av dagkirurgiske pasienters egenbehandling hjemme.
Petrin Eide 1. lektor ved klinisk master i operasjonssykepleie ved Høgskulen på Vestlandet
Kl. 14.00-14.30 Fritt foredrag
“Praksisveiledning i klinikken” – Et brobyggeerprosjet mellom Akershus Universitetssykehus og Oslo MET
Sisilie Skråmm, Fagutviklingssykepleier, Ahus
Kl. 14.30-15.00 “Fra Hospital til sykehus”.
Jan Henrik Lund, Overlege sykehuset Østfold og RH, Sykehushistoriker
Kl. 15.00-15.15 Avslutning