Operasjonssykepleierne NSF

Utdanning: Spesialisering innen pediatrisk kirurgi

Høsten 2018 ble det i Sverige startet utdanning for operasjonssykepleiere for spesialisering innen pediatrisk kirurgi. 

Høsten 2019 starter et nytt kull ved Karolinska Institutet i Stockholm. Utdanningen er for operasjonssykepleiere fra Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island. Første del av kurset pågår uke 39-49 høsten 2019, og andre del pågår uke 6-19 våren 2020.

Søknadsfrist: 21. juni 2019


Last ned pdf med informasjon!


Les mer og meld deg på via Karolinska Institutet sine nettsider!


Perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi

Barnklinikerna i Sverige startade HT 2018 en fördjupad kurs i Perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi, avancerad nivå på 15 hp. Detta efter diskussioner i chefsgruppen för det nationella Barnnätverket som finns sedan flera år, om behovet av fördjupad kunskap som är oerhört viktig vad gäller pediatrisk perioperativ omvårdnad.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen ger en kompetensutveckling för både operationssjuksköterskan som arbetar med barn som opereras både på barnoperationsklinikerna men även andra operationsavdelningar där barnpatienter tas emot.

Detta är en utbildning för specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård som inriktar sig mot pediatrisk kirurgi.

Kursen är öppen att sökas av Operationssjuksköterskor i Sverige men även från de nordiska länderna; Norge, Danmark, Finland, Island.

Beskrivning av kursen

Denna kurs ger fördjupad kunskap inom de specifika problemområden som finns när barn genomgår kirurgiska ingrepp.

Kursen är indelad i två moment:

– Teori inom pediatrisk operationssjukvård 7,5 hp

– Klinisk utbildning inom pediatrisk kirurgi 7,5 hp

Kursens syfte

Kursens övergripande mål är att deltagaren ska uppnå fördjupad kunskap och kompetens inom perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi. Deltagaren ska uppnå förståelse och insikter om skillnaden när det gäller barn och vuxna i samband med kirurgi. Därigenom åstadkommes en högre grad av kompetens på deltagande operationsavdelningar.

Mer information

Vid frågor kring kursinnehåll:
Irini Antoniadou, kursansvarig
E-post: irini.antoniadou@sll.se

Vid administrativa frågor:
Nadja Saltell, projektkoordinator Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se