Operasjonssykepleierne NSF

NSFLOS Aust-Agder – Robotseminar mai 2019

NSFLOS Aust-Agder skriver om Robotseminar i Arendal!


Det ble arrangert robotseminar i Arendal 9. og 10. mai. Mange fra robotmiljøet i Norge ble samlet på Sørlandet sykehus, Arendal. Initiativtaker var Carl Hammarlund, som er urolog ved sykehuset i Arendal. Han klarte sammen med gode kollegaer å arrangere et vellykket seminar over to hele dager.

Det tverrfaglige miljøet bestod av gynekologer, kirurger, urologer og operasjonssykepleiere. Det var ca 30 RNFA (Registered Nurse First Assistant) operasjonssykepleiere påmeldt. Det viser seg at interessen rundt robotkirurgi er stor.

Hovedfokuset for oss RNFA sykepleiere var i første omgang å treffes, bli kjent, utveksle erfaringer og ikke minst om funksjonen som en RFNA sykepleier har. Det ble diskutert behovet for en felles funksjonsbeskrivelse, og en begrepsavklaring på RFNA i Norge. Under seminarets siste dag ble det dannet en arbeidsgruppe på tvers av helseforetakene som vil jobbe videre med dette.

Første seminardag holdt Jane Peterson et innlegg. Hun er instruktør og foreleser ved RFNA utdanningen i Aalborg Universitetssykehus, under MIUC senteret. Hun presenterte noen fagspesifikke temaer som er spesielt viktig for operasjonssykepleiere som assisterer ved robotoperasjoner.

Cecilie Dahl Sigurthorsson og Elin Dinneen presenterte sine erfaringer. Disse to var blant de første operasjonssykepleierne som startet med robotkirurgi i Norge. De snakket om kompetanseøkningen en får ved å assistere kirurgene. Kirurgene er positive til RFNA sykepleiere. Det er veldig bra å ha et eget robotteam. Det har mange fordeler. RFNA sykepleiere er en suksess for alle i teamet, og effektiviteten og trivselen på stuene er høy.

Underveis i seminaret var det lagt opp til liveoperasjoner, hvor leger og RNFA sykepleiere fra andre sykehus viste frem sine metoder og teknikker. De som ikke var på operasjonsstue satt i auditoriet , hvor det var mulighet for diskusjon. Her kunne en også stille spørsmål til operasjonsteamet.

Det var ikke bare fokus på fag og diskusjon. Det ble også tid til litt sosialt. Vi hadde båttur utover Tromøysund, og en bedre middag på Tyholmen hotell. Det var hyggelig å bli kjent med andre i fagmiljøet.

SSHF, Arendal har hatt robot kirurgi i 5 år. Vi syntes det er flott å kunne opprette et årlig robotseminar. Målet med dette seminaret var som sagt å samle robotmiljøet, og for oss RFNA sykepleiere, å jobbe mot en felles funksjonsbeskrivelse. Vi håper på et nytt seminar i 2020. Og da med enda flere operasjonssykepleiere.


Skrevet av:

Anne Marthe Hadeland Hansen
Styremedlem i NSFLOS, Aust-Agder