Vil du bli operasjonssykepleier?

Vi vil gjerne ha deg som kollega!

NSF har laget en film om å være operasjonssykepleier, hvor Nina Grønn Hvinden viser noen av hennes arbeidsoppgaver som operasjonssykepleier.

 


En operasjonssykepleier:

 • Har et selvstendig sykepleiefaglig ansvar i forhold til sin kliniske yrkesutøvelse
 • Utøver operasjonssykepleie til akutt og kritisk syke pasienter og sikrer at pasienten får en faglig forsvarlig behandling
 • Utøver individuell og profesjonell sykepleie som bygger på kunnskapsbasert praksis og ivaretar kvalitet og pasientsikkerhet
 • Koordinerende og sterilt utøvende operasjonssykepleier har ansvar for hygiene og infeksjonsforebygging, leiring av operasjonspasienten, forebygging av hypotermi, samt klargjøring og ivaretakelse av kirurgiske instrumenter og utstyr
 • Samarbeider flerfaglig og tverrfaglig i pasientbehandling og innen det kirurgiske teamet

 

Hvor arbeider operasjonssykepleiere?

I spesialisthelsetjenesten:

 • Operasjonsavdelinger
 • Dagkirurgiske enheter og poliklinikker
 • Akuttmottak og skadestuer
 • Sterilsentraler

Andre arenaer:

 • Krigs- og katastrofeområder
 • Offshorevirksomhet
 • Internasjonalt hjelpearbeid
 • Private klinikker og legesentre
 • Legevakt
 • Universiteter og høgskoler

 

Hvordan blir du operasjonssykepleier?

For å bli operasjonssykepleier må man være utdannet sykepleier og ha minimum to års sykepleiefaglig praksis. 

Ved noen utdanningsinstitusjoner i Norge tilbys nå masterutdanning i operasjonssykepleie. Det arbeides med å få dette tilbudet flere steder i landet. Masterutdanningen går over fire semestre.

Andre steder tilbys videreutdanning i operasjonssykepleie, som går over tre semestre. 

Både master- og videreutdanning innebærer teoretiske og kliniske studier.


Flere sykehus i Norge har lokale ordninger hvor man får lønn under videreutdanningen mot at man binder seg til å arbeide ved sykehuset en viss tid etterpå.

Dette har tidligere vært stipendordninger, men fra 2015 skal sykepleiere under videreutdanning med avtale med sitt sykehus få minimum 80% lønn.

Undersøk ved ditt sykehus om det tilbyr en slik ordning!

Se også Norsk Sykepleierforbund sine sider om videreutdanning

Om operasjonssykepleie på Utdanning.no