Vi trenger din støtte for å fortsette arbeidet vårt!

Medlemskap i NSFLOS koster kr 520,- per år, i tillegg til kontingenten du betaler til NSF.

Du må være utdannet operasjonssykepleier – eller under utdannelse – og være medlem av NSF. Operasjonssykepleiestudenter betaler ingen kontingent!


For å bli medlem, velg faggrupper på NSF.no sin forside – og velg Operasjonssykepleie


Velg bli medlem av faggruppen!


Velg operasjonssykepleiere NSFLOS under faggruppe, og den medlemskategorien som passer deg!