Operasjonssykepleierne NSF

Gratulerer NSF med 100 år!

NSF markerte sine 100 år i dag, og NSFLOS var til stede med stand i Spikersuppa i Oslo.

En strålende høstdag med sol ga en fin ramme rundt 100 års markeringen til NSF i dag den 24 september 2012. NSFLOS var til stede med stand sentralt i Oslo i dag.

Operasjonssykepleierne var godt representert, og flere interesserte fikk gode svar på sine spørsmål knyttet til operasjonssykepleie og om operasjoner generelt.

Cathrine Heen og Audrey Schjetne fra OUS, Ullevål

NSFLOS landsstyre var representert ved fra venstre leder Aina Hauge, Vivi-Ann Sandersen og Rigmor Brekken