Operasjonssykepleierne NSF

Å være forberedt på det uventede – operasjonssykepleieres ferdigheter i å håndtere uventede hendelser på operasjonsstua

Artikkel av
Guri Rasmussen, operasjonssykepleier og høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
og Kirsti Torjuul, PhD og førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Publisert i Vård i Norden nr. 4, 2012, side 39-43.

Last ned og les gjennom NSFLOS.no!

Se også forelesningen til Guri Rasmussen på NSFLOS Seminardager 2016!

Aim: The aim of this study was to illuminate operating room nurses´ skills in managing unexpected events in the operating room.
Background: Operating room nurses are working in a high-tech, high-risk environment where unexpected events are common. Operating room nurses are responsible for acting fast and correctly on these occasions; in order to sustain patients´ safety, prevent major complications and secure a successful outcome.
Method: Four focus group interviews with 23 operating room nurses working in two Norwegian hospitals were conducted. A method of systematic text condensation developed by Malterud was used to analyze the data.
Findings: The main theme that emerged in the interpretation of the interviews was: being prepared for the unexpected. Four sub-themes were identified: being in control, flexibility and improvisation, teamwork and professional confidence.
Conclusion: Operating room nurses tried to be prepared to manage all kinds of unexpected events in the operating room. Comprehensive knowledge and experience, technical-, cognitive- and social skills enabled operating room nurses to manage these events, which increased their personal and professional confidence.