Guri Rasmussen – Det er ikke bare teknisk kompetanse som er viktig – om ikke-tekniske ferdigheter i operasjonssykepleie

 

Guri Rasmussen – Operasjonssykepleier og førstelektor ved NTNU, Trondheim.

Last ned forelesningen!

Les og last ned forskningsartikkelen: “Ikke-tekniske ferdigheter i operasjonssykepleie”

Les og last ned forskningsartikkelen: “Å være forberedt på det uventede – operasjonssykepleieres ferdigheter i å håndtere uventede hendelser på operasjonsstua”

 

 

Guri Rasmussen
Guri Rasmussen
Guri Rasmussen
Guri Rasmussen
Guri Rasmussen
Guri Rasmussen

NSFs Landsgruppe av operasjonssykepleiere