Guri Rasmussen – Det er ikke bare teknisk kompetanse som er viktig – om ikke-tekniske ferdigheter i operasjonssykepleie