Møteleder: Gunilla Fredheim
Kl. 08.30-08.45 Møtestart 
Kl. 08.45-09.45 Frie Foredrag:
SPLINTS-no. Vurdering av operasjonssykepleiernes ikke-tekniske ferdigheter.
Ida Mykkeltveit, Universitetslektor og operasjonssykepleier, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger


VR som distraksjonsterapi hos nyopererte pasienter. 
Hege Jansen Skavern, Høgskolelektor, Institutt for helsefag, Høgskolen i Innlandet.

Kl. 09.45-10.15  Kaffepause med besøk i utstillingen 
Kl. 10.15-11.15 Fremtidens pasientbehandling
Erik Fosse, professor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Avdelingsleder Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus
Kl. 11.15-12.00 Genteknologi og medisinsk behandling
Ole Johan Borge, PhD, Direktør, Bioteknologirådet
Kl. 12.00-13.45 Besøk i utstillingen først, deretter lunsj
Kl. 13.45-14.30 «Nanotheranostics» – nanoteknologi, terapi og diagnostikk.
Ola Åberg, PhD, forsker, Farmaceutiska fakulteten, Institutionen för läkmedelskemi, Universitetet i Uppsala
Kl. 14.30-15.15 Utfordringer og muligheter for operasjonssykepleierne i nær fremtid
Tarja Valtanen, Fagsykepleier Thoraxkirurgisk Seksjon, Haukeland Universitetssykehus
Kl. 15.15-15.45 Avslutning av seminardagene med presentasjon av neste års seminardager