Torsdag 05.09.2019

  Møteleder: Petrin Eide
Kl 08.00-10.00 Registrering, kaffe/te tilgjengelig
Kl 09.30-10.00 Utstillingen åpner
Kl. 10.00-10.15 Åpning
Presentasjon av lokalgruppen
Kl 10.15-11.30 Hersketeknikker.
Hilde Sandvik. Forfatter og journalist
Kl. 11.30-12.45 Besøk i utstillingen, deretter lunsj
Kl. 12.45-13.45 HMS i offentlig sektor.
Solveig Osborg Ose, Forfatter og Seniorforsker, SINTEF
Kl. 13.45-14.30 Avdelingsledere uten fagkompetanse svekker pasientsikkerheten.
Rita Solbakken, Ph.d.-student og Intensivsykepleier, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet
Kl. 14.30-15.00 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 15.00-15.45 Muligheter og utfordringer i ledelse av eget fag
Øyvind Nordbø, spesialrådgiver, Norsk Sykepleieforbund
Kl. 15.45-16.30 Når alle vil bestemme – om å være leder for eget og andres fag. Erfaring fra praksis.
Knut Harboe, Ortoped og Avdelingssjef, Klinikk A, Stavanger Universitetssjukehus
Kl. 16.30-17.00 Frie foredrag:

Re-traumatization of torture survivors under somatic health care – A systematic review
Ana Carla Soares Portugal Schippert

Kl. 19.00 Seminarmiddag