Oppgavedeling helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus

Det er publisert en rapport relatert til Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus (pdf.).
Oppdraget er gitt fra Spekter, Fagforbundet og Delta og gjennomført av Osloeconomics som også har publisert rapporten.

Styret Operasjonssykepleierne NSF oppfordrer alle medlemmer til å lese rapporten.
Det er mye som skjer angående oppgavedeling, det er derfor viktig at medlemmene kjenner til hva som er publisert om emnet.

Last ned pdf. versjon av rapporten (pdf.)