Sommerhilsen fra styret

Kjære alle operasjonssykepleiere.

Styret i NSFLOS har nå lagt bak oss det første halve året i denne valgperioden. Vi har jobbet godt, men ser at det er så mye mer vi burde ha gjort.

Bemanningsnorm (lenke)

Vi ser at Bemanningsnorm for operasjonssykepleiere er et viktig dokument, og opplever at det er mange av dere som ber om råd angående bemanning og beredskap. Vi i styret i NSFLOS jobber med dette politisk, og har tatt dem videre til forbundsledelsen. Men det er tillitsvalgt på arbeidsplassen som må ta kampen sammen med dere! Det er derfor viktig at dere tar kontakt med tillitsvalgte og ber dem sloss for god og forsvarlig bemanning og beredskap.

Spesialistgodkjenning

Vi arbeider med spesialistgodkjenning for operasjonssykepleiere, og følger med på helsepersonell kommisjonens arbeid. I den forbindelse håper vi å presentere en ny ansvars og funksjonsbeskrivelse, i løpet av høsten. Vi vil presentere den for lokalgrupper og nettverk slik at mange kan ta del i utformingen.

EORNA
(lenke til stemningsrapport)

Det som har vært gledelig denne våren er den flotte EORNA konferansen i Stavanger. En svært godt arrangert konferanse med mange gode forelesere og faglig påfyll. En stor takk til Aina Hauge og Cathrine Heen som var det lokale vertskapet og våre representanter i EORNA styret.

Aktivitet i lokalgruppene

Det som også er gledelig, er at flere lokalgrupper har tatt opp aktiviteten etter noen stille Corona år. Østfold har fått aktivitetsmidler fra sentralt fagforum i NSF, Haugesund vil lage nytt lokalnettverk og Ålesund er i ferd med å konsolidere seg.

Seminardager 2022 i Fredrikstad (lenke)

Vi håper på å se så mange som mulig på seminardager i Fredrikstad, der det vil bli forelesninger om helsevesenet som industri, operasjonssykepleie historie, kirurgisk beredskap, spesialistgodkjenning ,fremtidens operasjonsstuer og mye mer.

Vi ønsker dere en riktig god sommer, og håper dere finner roen.

Marianne, Hanne, Sisilie, Birgitte, Astrid og Petrin