Nyheter

  EORNA | styremøte mai 2023

  12. mai var det styremøte i EORNA - lokalisert i Pula Kroatia.
  På bildet i saken er Scientific committee EORNA avbildet.

   

  Referat fra styremøte EORNA 12.05.2023


   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Bildet over:  Organizational committee EORNA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  På bildet: EORNA styret, deltagere I Pula Kroatia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  På bildet: Styremedlem Cathrine Heen

   

   

  På bildet: Executive board secretary Aina Hauge, president Jaana Perttunen, vice president Olafur Skulason

  Les mer

  Stemningsrapport fra EORNA-kongressen 12.-15. mai 2022

  Den tiende EORNA-kongressen i Stavanger har vært under planlegging av arrangementskomiteen i over to år. Aina Hauge og Cathrine Heen har vært NSFLOS sine representanter i EORNA vedrørende dette arbeidet. EORNA samarbeider med kongressfirmaet KIT-group. De har vært profesjonelle samarbeidspartnere og må få noe av æren for at kongressen ble så bra. Kongressen ble utsatt ett år pga pandemien. Det ble arrangert en kortere virtuell kongress i 2021. Påmelding åpnet før jul i 2021, men det tok tid før antall deltagere ble så mange at vi kunne beslutte at kongressen skulle gjennomføres. Det ble til slutt over 600 deltagere fra 37 forskjellige land. Enkelte kom langveisfra, Colombia, USA og Australia. Omtrent en fjerdedel av deltagerne var fra Norge, men det var også relativt store grupper fra Sverige, Israel, Finland og Croatia.

  Les mer

  Den europeiske operasjonssykepleierdagen 15/2-22!

  Gratulerer med den internasjonale Operasjonssykepleie dagen !

  Operasjonssykepleie er viktig og nødvendig for alle kirurgiske pasienter. Med en kompetanse som sikrer kvalitet, forebygger og optimaliserer kirurgisk arbeid.  Vi har utviklet faget i takt med ny teknologi og nye kirurgiske teknikker, uten å slippe pasientens beste av synet. Nå er det på tide at operasjonssykepleiere får spesialist godkjenning! Ingen andre profesjoner har våre teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Styret i NSFLOS vil jobbe kontinuerlig med å få dette på plass i den kommende perioden.

  I år vil vi også ønske dere velkommen til seminardager 8 og 9 september i Fredrikstad. FAGET i FRONT er årets tema, og vi håper at noen av dere vil ta utfordringen med å holde foredrag der fagets ulike dimensjoner kommer til uttrykk. Vi er og vertsnasjon for EORNA kongressen Winds of change i Stavanger 12-15 mai. Vi håper å se mange av dere der!

  Faggruppeleder Petrin Eide.

  Les mer

  EORNA 2022 | Forlenget frist for innsending av abstract

  EORNA-kongressen 2022 skal avholdes i Stavanger, 12. - 15. mai 2022.


  Frist for innsending av abstracts for muntlige presentasjoner er 20. august 2021 forlenget til 27. september 2021

  Frist for innsending av abstracts for ePosters er 3. januar 2022


  Les mer om innsending av abstracts!

  Les mer om EORNA-kongressen 2022!

  Les mer

  EORNA 2022 | Innsending av abstracts

  EORNA-kongressen 2022 skal avholdes i Stavanger, 12. - 15. mai 2022.


  Kongressen har nå åpnet for innsending av abstracts!


  Frist for innsending av abstracts for muntlige presentasjoner er 20. august 2021 forlenget til 27. september 2021

  Frist for innsending av abstracts for ePosters er 3. januar 2022


  Les mer om innsending av abstracts!

  Les mer om EORNA-kongressen 2022!

  Les mer