Fredag 09.09.2016 Møteleder: Lise Rastum
Kl. 08.30-08.40 Oppstart med kulturinnslag
Kl. 08.40-09.00 Frie foredrag
Vigdis Moe, Koordinerende fagutviklingssykepleier operasjon, Operasjon- og intensivklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge
“Overfylt urinblære – vårt ansvar. Observasjoner og tiltak i perioperative forløp”
Kl. 09.00-09.45 Wenche Klemetsen, Opr. spl. og rådgiver, Opr. avd., Sykehuset Østfold, Kalnes
“Fremtidens operasjonsstuer – erfaringer fra nytt Østfoldsykehus, Kalnes”
Kl. 09.45-10.15 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 10.15-11.15 Hilde Sofie Korslund, Intervensjonsradiograf og Karl Øyri, Sykepleier/forsker, OUS
“Tverrfaglig samarbeid i hybridstuene”
Kl. 11.15-12.15 Guttorm Brattebø, Spesialist anestesiologi, sjef prehospitale tjenester, Helse Bergen
“Hvem hjelper hjelperen?”
Kl. 12.15-13.30 Lunsj med besøk i utstillingen
Kl. 13.30-14.15 Ståle Aabø, Kvalitetskoordinator, Opr. avd, Stavanger Universitetssjukehus
“Kollegastøtteordning”
Kl. 14.15-15.00 Birgitte Haraldsson, fagutviklingssykepleier, Opr. avd., Lovisenberg Diakonale Sykehus
“Kvalitetssikring på operasjonsstuen”
Kl. 15.00-15.30 Avslutning av seminardagene med presentasjon av neste års seminardager og GF.

Se også: Poster: Preoperativ sjekkliste for operasjonssykepleiere ved Siri Johansen, ass. seksjonsleder, Seksjon for Hode Hals, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus