Fredag 08.09.17 Møteleder: Bjørn Rogne Christensen
Kl. 08.30-08.40 Oppstart med kulturinnslag
Kl. 08.40-10.00 Simulering og CRM: Trender og fallgroper.
Johan Bergstrøm, universitetslektor, Universitetet i Lund
Kl. 10.00-10.30 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 10.30-11.15 Erfaringer ved bruk av simulering i undervisning
Hege Kaldheim, høyskolelektor, Lovisenberg diakonale høyskole
Kl. 11.15-12.00 “Sectiosimulering i operasjonsavdelingen”
Cathrine Heen, fagutviklingssykepleier, Operasjonsavdelingen, Bærum Sykehus og
Monica Lilja Håland, operasjonssykepleier, Sykehuset Telemark
Kl. 12.00-13.45 Besøk i utstillingen først, deretter lunsj
Kl. 13.45-14.30 Logistikk og aktiv forsyning, om oppgavedeling i Operasjonsavdelingen. Et samarbeidsprosjekt ved Stavanger Universitetssykehus.
Ingrid Hinna Fisketjøn, avdelingssykepleier, Operasjonsavdelingen og
Kristin Gjertsen, avdelingssykepleier Sterilsentralen, Stavanger Universitetssykehus
Kl. 14.30-15.00 Frie foredrag:
Gjenglemt utstyr – anbefalte kontrollrutiner.
En kunnskapsbasert fagprosedyre for kirurgisk telling.

Elisabeth Tiberg og Maren Austvik Tande,
operasjonssykepleiere, Operasjonsavdelingen, Stavanger Universitetssykehus
Kl. 15.00-15.30 Avslutning av seminardagene med presentasjon av neste års seminardager