Category Archives: EORNA

EORNA-Kongressen 2019

Den 9. EORNA-Kongressen arrangeres 16.-19. mai 2019, i Haag, Nederland.

Det vitenskapelig programmet vil bestå av innovative og interessante temaer, med foredrag, presentasjon av postere og workshops. Kongressen vil være en fantastisk mulighet til å lære og å dele kunnskap og erfaringer med kolleger fra Europa – kongressen i Hellas, 2017 hadde deltakere fra over 40 forskjellige land! … Les mer

Den Europeiske Operasjonssykepleierdagen 2017

Den Europeiske Operasjonssykepleierdagen 2017 er 15. februar, 2017!

EPND – European Perioperative Nursing Day – er et årlig initiativ startet i 2006 av EORNA, det europeiske operasjonssykepleierforbundet. Operasjonssykepleiere over hele Europa oppfordres til å promotere og synliggjøre vår profesjon.

I 2017 fokuseres det på diatermirøyk, som kan være skadelig for alle på operasjonsstuen. … Les mer

EORNA-kongressen 2017

Den 8.  EORNA-kongressen skal avholdes 4. til 7. mai 2017 på Rhodos i Hellas.

Det vitenskapelige programmet vil bestå av innovative og interessante temaer, med forelesninger, presentasjoner av postere, og workshops. Kongressen vil bli en fantastisk mulighet til å forbedre og styrke dine evner og kunnskaper innen peroperativ omsorg. Under kongressen vil det være mulig å dele kunnskap og erfaringer med kolleger fra over 40 land.

Et foreløpig program er nå tilgjengelig via kongressens sider!

Fristen for å sende inn abstracts til vurdering gikk ut i juli 2016, og fristen for å sende inn E-posters gikk ut 1. februar 2017.

Fristen for tidlig påmelding går ut 28. februar!
Les mer