Category Archives: Nyhetsbrev

Nyhetsbrev – høst 2012

HØSTEN ER HER

Noen av oss har hatt anledning og gleden av å delta i feiringen av NSF’s 100 års jubileum i Oslo. I den anledning vil jeg rette en stor takk til lokalgruppen Oslo og Akershus for deres fantastiske bidrag i Spikersuppa. Operasjonssykepleierne markedsførte seg her på en aldeles utmerket måte, noe forhåpentligvis mange av dere sikkert har sett på vår Facebookside. Les mer