Invitasjon til Generalforsamling NSFLOS | 06.09.2023

Medlemmer av NSFLOS inviteres herved til å delta ved Generalforsamlingen i Bergen
6. september 2023 kl.13.00.

Generalforsamlingen er NSFLOS høyeste myndighet og avholdes annen hvert år. GF-dokument med saksunderlag og vedlegg bør leses i forkant av deltagelse. Det er vedlagt ytterligere saksgrunnlag til enkelte saker og presentasjon av kandidater til valg.

Sakspapirer med vedlegg