Torsdag 07.09.17 Møteleder: Cathrine Heen
Kl. 08.00-10.00 Registrering, kaffe/te tilgjengelig
Kl. 09.30-10.00 Utstillingen åpner
Kl. 10.00-10.15 Åpning
Kulturelt innslag
Presentasjon av lokalgruppen
Kl. 10.15-11.45 Hvordan skape kvalitet i kommunikasjonen? – To skuespillere om kommunikasjon i helsevesenet
Mina Saunte, skuespiller og partner i For.andre AS, og spesialrådgiver i kommunikasjon ved Utdanningssenteret, Akuttklinikken Oslo Universitetssykehus.
Bendik Østbye Johannessen, skuespiller og partner i For.andre AS
Kl. 11.45-12.15 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 12.15-13.00 Operasjonssykepleierens rolle i instrumentflyten. Samhandling med sterilsentralen.
Ann Margrethe Berg, avdelingssjef Steril forsyning, St. Olavs Hospital
Kl. 13.00-14.15 Besøk i utstillingen først, deretter lunsj
Kl. 14.15-15.00 Pilotprosjekt “Bemanning i en operasjonsavdeling/oppgavedeling HSØ” i regi av Helsedirektoratet.
Anne-Kate Esbjug, fagutviklingssykepleier/prosjektleder og
Anne Kari A. Bø, avdelingsleder, Operasjonsavdelingen, Oslo Universitetssykehus
Kl. 15.00-15.45 Paneldebatt
Kl. 15.45-16.15 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 16.15-17.00 Frie foredrag:
Hvilke forhold vektlegger operasjonssykepleieren ved leiring av operasjonspasienten?

Magnhild Vikan, Operasjonssykepleier i Forsvarets sanitet og
Kathrine J. Brooker, ledende spesialsykepleier med fagansvar, Nevro/kjeve operasjon, Oslo Universitetssykehus
Kl. 19.00-19.30 Aperitiff m/kulturinnslag
Kl. 19.30 Seminarmiddag