Torsdag 06.09.2018

  Møteleder: Petrin Eide
Kl.08.00-10.00 Registrering, kaffe/te tilgjengelig
Kl. 10.00-10.30 Utstillingen åpner
Kl. 10.30-10.45 Åpning av seminardagene
Presentasjon av lokalgruppen
Kl. 10.45-12.15 Ny dag. Nye nederlag
Halvor Haukerud, motarbeider.no
Pianist Torbjørn Kvamme
Kl. 12.15-13.30 Besøk i utstillingen, deretter lunsj 
Kl. 13.30-14.15  Sykepleiere: Profesjonelle fra første stund!
Ole Georg Moseng, Professor ved
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap,
Universitetet i Sørøst-Norge
Kl. 14.15-15.00 Deprofesjonalisering
Jesper Fredriksen, Lektor, PhD, Forskning og Udvikling,
forskningsprogrammet Sundhed, Københavns Professionshøjskole
Kl. 15.00-15.30 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 15.30-16.30 Operasjonssykepleier, samfunnsaktør og praktiker
Lisbeth Normann, Rådgiver, Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg
Kl. 16.30-17.00 Operasjonssykepleiernes utfordringer i dag
Aina Hauge, Faggruppeleder NSFLOS. Avdelingssjef Operasjonsavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus
Kl. 17.00-17.20 Frie Foredrag:
Preoperativ håndhygiene – et tverrfaglig samarbeid mot utvikling av et e-læringskurs
Tove Staff, fagutviklingssykepleier og operasjonssykepleier, Kirurgisk serviceklinikk (KSK), Haukeland Universitetssykehus
Kl. 19.00 Seminarmiddag