Torsdag 8. september 2022
Møteleder: Marianne Jungersen/ Sisilie Skråm

Kl. 08.00-09.00 Registrering, kaffe og te
Kl. 09.00-09.30 Utstillingen åpner
(Bilder fra  utvalgte  utstillinger)
Kl. 09.30-10.00 Åpning av seminardagene
Presentasjon av lokalgruppen
Kl. 10.00-11.00 “Fag eller Industri”
Anne-Karin Rime, President Den Norsk Legeforening
Kl. 11.00-11.30 Besøk i utstillingen
Kl. 11.20- 11.30 Symposium fra Stryker (oppmøte 11.15) rom 218 
“En dråpe er nok – er du godt nok beskyttet?”
Kl. 11.30-12.30 “Kampen for egen operasjonssykepleierutdannelse”
Jan-Thore Lockertsen; Førsteamanuensis Universitetet i Nord
Kl. 12.30-14.00 Lunsj og besøk i utstillingen
Kl. 14.00-15.00 “Tekniske kjemper og etiske pygmeer”
Bjørn Hofmann. Professor i etikk, NTNU Gjøvik
Kl. 15.00-15.30 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl 15.30-16.15 “Fremtidens spesialsykepleier” fra politikk til handling – synliggjøring og anerkjennelse av sykepleierkompetansen i fremtidens helse-og omsorgstjeneste.

Jan Vegar Pettersen, Spesialrådgiver og myndighetskontakt NSF.

Kl 16.15-17.00 Fritt foredrag
“Robotkirurgi og rollen som førsteassistent”
Kristin Østgaard, Operasjonssykepleier Ahus
Kl. 19.00 Seminarmiddag