Sommerhilsen fra styret - 2021

  Sommerhilsen fra styret!

  Les mer

  Sommerhilsen fra styret - 2020

  Sommerhilsen fra styret!

  Les mer

  NSFLOS Nyhetsbrev - Desember 2019


  Last ned dette nyhetsbrevet! (.pdf)


  Det nærmer seg jul, og mange av oss er sikkert i gang med våre juletradisjoner og forberedelser. NSFLOS vil derfor benytte anledningen til å ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nyttår!

  Det har vært spennende dager for det nye styret etter GF i september. Vi har avholdt et styremøte så langt denne høsten. Det er alltid spennende når et nytt styre starter sitt arbeid. Styret skal bli kjent med hverandre, forventningene og arbeidsoppgavene. Dette har gått veldig bra og alle er i gang med sine nye utfordringer.

  Konstitueringen av styret har gitt følgende resultat:

  Faggruppeleder (valgt på GF), ansvarlig for lokalgruppeledersamling, ledernettverket, og representant i EORNA tom 2023: Aina Hauge
  Nestleder, ansvarlig for nettverk for fagutvikling og representant i NORNA: Marianne Jungersen
  Kasserer: Hanne Zachariassen
  Sekretær: Hanne Sofie Yttervik
  Styremedlem, ansvarlig for lærernettverket og representant i EORNA: Cathrine Heen
  Styremedlem og medansvalig for ledernettverket: Åse-Lill Ellingsæter
  1. vara og representant i NORNA fram til september 2020, medansvarlig lærernettverk: Gunilla Maria Fredheim
  2. vara og representant i NORNA etter september2020, medansvarlig nettverk for fagutvikling: Sigrid Fenne Helgesen
  Web redaktør i vår fagportal nsflos.no: Kristoffer Nome

  NSF sentralt er i ferd med å utforme nye web-sider som skal publiseres i januar 2020. I den forbindelse har vår sekretær Hanne Sofie Yttervik deltatt på et arbeidsmøte for å få opplæring i publisering på vår fagside. NSFLOS web side vil ikke være helt klar når den nye NSF portalen åpner, men når vi avholder vårt neste styremøte i januar, vil styret fortsette arbeidet med å få vår side også på plass. Dette er grunnen til at flere av dere ikke lenger finner det dere leter etter på hjemmesiden vår.

  Sentralt Fagforum har i forbindelse med Florence Nightingales 200-årsjubileum i 2020, som også er WHO’s sykepleier- og jordmorår, tatt kontakt med alle faggruppene for å få inn bidrag til NSF sin publisering av ett unikt bilde hver uke (52 uker) på sine plattformer (Facebook, Instagram og Twitter). Bildet vil være et portrett av en sykepleier som representerer sitt felt. Bildet vil få en grafisk utforming, nærmere bestemt tekst, og inneholde navn, spesialutdanning (operasjonssykepleier) og arbeidssted på den avfotograferte sykepleieren. Meld dere på, og send meg et navn på aktuelle operasjonssykepleierkandidater som kan tenke seg å være med på dette! Fristen for innspill på kandidater settes til 15. januar! Styret vil ta en beslutning dersom det melder seg riktig mange på sitt styremøte 16-17.01.19. Dersom noen av dere også har saker dere ønsker at styret skal ta opp, er det fint om dere også melder disse til meg, men da senest mandag 06.01.20. Styret tar svært gjerne imot innspill fra sine medlemmer!

  NSFLOS fortsetter sin medlemskampanje, og vi håper at dette vil resultere i enda flere medlemmer for kommende år. På styremøtet i januar vil vi trekke ut vinneren av årets kampanje. Skynd dere ut å rekrutter nye medlemmer til NSFLOS!

  I 2019 hadde vi to temadager rundt «first assistant» funksjonen blant operasjonssykepleierne i Norge. I tillegg har styret jobbet en del med dette temaet, og vi vil fortsette diskusjonene med dere i 2020. Vi har også trukket med NSF ved Sentralt Fagforum inn i debatten. Dere vil høre mer om dette etter hvert. Takk til alle dere som har vært med og bidratt til gode diskusjoner om temaet.

  RETHOS 3 har ellers vært en stor sak for oss i 2019, spesielt de siste to månedene av året. Regjeringen har igangsatt et stort utviklingsarbeid for å utarbeide minstestandarder og sluttkompetansebeskrivelser for samtlige grunnutdanninger innen helse- og sosialfag. Disse skal nedfelles i egne retningslinjer for hver enkelt utdanning. RETHOS står for «nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene». RETHOS 3 vil primært omfatte videre og masterutdanninger. ABIOKH (videre- og masterutdanning i anestesi, barn, intensiv, operasjon, kreft og helsesykepleie) kommer inn under dette.

  Sentralt Fagforum ved Faggruppelederne innen ABIOKH inviterte ansatte i undervisningssektoren på tvers av disse retningene til workshop 22. november 2019 for å diskutere felles utfordringer, og om mulig nå konsensus om hvilket nivå de framtidige utdanningene skal ha. Dette møtet kan ses på som et formøte til «Innspillskonferansen» som ble avholdt i regi av NSF i desember. Cathrine Heen representerte NSFLOS i møtet med UK-sektoren den 22.11.19.

  Videre innkalte NSF ABIOKH fra UH-sektoren og helseforetakene til innspillskonferanse om RETHOS 3 den 9. – 10. desember 2019. Det møtte 18 Operasjonssykepleiere, fordelt på undervisningssektoren og klinikkene. Faggruppeleder deltok på møtet den 09-10.12.19, og hadde ansvar for program og debatt i Operasjonsparallellen den 09.12.19. Det utgikk en tydelig og klar melding fra NSFLOS til RETHOS 3 om at vi ønsker Master for operasjonssykepleierne i framtiden, ikke videreutdanning! Takk til alle som deltok og bidrog til en engasjert og frisk debatt!

  Det planlegges Lokalgruppelederkonferanse 23.-24.04.20 og lærernettverk 24.04.20. Ledernettverk, Nettverk for fagutviklingssykepleierne og Kassererkurs planlegges avholdt 15.05.20. For alle det gjelder, sett av datoen nå!

  Til slutt en påminnelse om at seminardagene 2019 og NORNA kongressen finner sted 10.-11.09.20 i Bergen. Planleggingen er godt i gang, og vi kan love spennende dager. Første annonsering om innlevering av abstrakt ligger allerede på www.nsflos.no

  Med vennlig hilsen
  Aina Hauge
  Faggruppeleder
  NSFLOS

  Les mer

  NSFLOS Nyhetsbrev - Sommeren 2018

  En riktig god sommer til dere alle! NSFLOS går snart i feriemodus, men vi vil allikevel komme med noen påminnelser og oppdateringer i en ellers så travel sommertid.

  Les mer