Fredag 12.11.2021

  Møteleder: Cathrine Heen
Kl. 08.30-08.45 Oppstart og kulturinnslag
Kl. 08.45-09.45 «NSFLOS – fortid, nåtid, fremtid»,
Jan-Thore Lockertsen, Førsteamanuensis i Operasjonssykepleie, Nord Universitet
Kl. 09.45-10.30 Hvorfor er vår kunnskap taus når vi har så mye å si? En populærvitenskapelig presentasjon av studien “Ikke-tekniske ferdigheter hos norske operasjonssykepleiere”
Irene Sirevåg, Operasjonssykepleier og Doktorgradsstipendiat, Avdeling for omsorg og etikk, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS
Kl. 10.30-11.00 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 11.00-11.45 Alarmen går – Leirskredet på Gjerdrum, beredskap og katastrofearbeid
Halvard Stave, konstituert avdelingsleder, Luftambulanseavdelingen, Prehospital Klinikk, OUS
Kl. 11.45-12.30 Operasjonsavdelingen ved AHUS og OUS i beredskap etter leirskredet på Gjerdrum
Lille nyttårsaften 2020

Inger Lise Smith Jacobsen, operasjonssykepleier og oversykepleier, Operasjonsavdelingen, AHUS
På nattevakt i rød beredskap
Sofia Dyresen, Operasjonssykepleier, Operasjon Generell og Traume, Ullevål Sykehus, OUS
Kl. 12.30-13.00 Besøk i utstillingen
Kl. 13.00-13.45 Lunsj
Kl. 13.45-14.30 Jubileumshilsen fra NSF. Aktuelle fagpolitiske saker
Mette Dønåsen, leder Sentralt Fagforum, NSF
Kl. 14.30-15.10 Inspira – tidsskrift for anestesi, operasjon og intensivsykepleiere
Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, Anestesisykepleier og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, redaktør Inspira
Kl. 15.10-15.40 Avslutning av seminardagene med presentasjon av neste års seminardager

Se også poster: Operating Room Nursing and Robotic Surgery, ved Sisilie Havnås Skråmm