Torsdag 11/11

Torsdag 11.11.2021

 

  Møteleder: Marianne Jungersen
Kl. 08.00-10.00 Registrering, kaffe/te tilgjengelig
Kl. 09.30-10.00 Utstillingen åpner
Kl. 10.00-10.15 Åpning
Presentasjon av lokalgruppen
Kl. 10.15-11.00 Hvilke konsekvenser vil RETHOS 3 få for utdanningen av operasjonssykepleiere?
Guri Rasmussen. Leder av programgruppen for operasjonsutdanningen, RETHOS 3
Kl. 11.00-12.15 Åpningsforedrag: Covid-19 pandemien
Espen Rostrup Nakstad, Assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet
Kl. 12.15-13.00 Besøk i utstillingen
Kl. 13.00-14.00 Lunsj
Kl. 14.00-15.00 Operasjonssykepleieres erfaring med Covid-19 pandemien – en kvalitativ studie
Heidi Sørum, fagspl.ansvar ortopedi, Sykehuset Østfold, Moss


Helsepersonells erfaringer med covid-19 pasienter på Intensivavdelinger i Norge
Irene Lie, intensivsykepleier, PhD, leder Senter for Pasientnær hjerte og lungeforskning, OUS og førsteamanuensis NTNU Gjøvik

Kl. 15.00-15.45 Nye arbeidsoppgaver for opr.spl – bruk av annet personell ved ivaretakelse av covid-19 pasienter på Intensivavdelingen
Frida Storm, Operasjonssykepleier/fagsykepleier Gyn DKS, A-Hus
Gunhild Bakkalia Bjørnå, Intensivsykepleier, Rådgiver, Intensivavd. Klinikk A, Stavanger Universitetssjukehus
Kl. 15.45-16.15 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 16.15-17.00 Dialog: Ulike erfaringer fra operasjonssykepleiere og Intensivavdelinger gjennom pandemien. Vi deler erfaringer. Panel: Frida Storm (AHUS), Kathrine Brooker (OUS), Martine Qvigstad (VV)
Kl. 19.00 Seminarmiddag oppmøte

Se også poster: Operating Room Nursing and Robotic Surgery, ved Sisilie Havnås Skråmm