Torsdag 08.09.2016 Møteleder: Bjørn Rogne Christensen
Kl. 08.00-10.00 Registrering, kaffe/te tilgjengelig
Kl. 09.30-10.00 Utstillingen åpner
Kl. 10.00-10.15 Åpning
Kulturelt innslag
Presentasjon av lokalgruppen
Kl. 10.15-10.45 Åpningshilsen
Inger Cathrine Bryne, Adm. direktør ved Stavanger Universitetssjukehus
Kl. 10.45-11.45 Professor Judith Tanner, University of Nottingham, England:
“Preventing Surgical site infections in patients”
Kl. 11.45-12.15 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 12.15-13.00 Olav Natås, Avdelingsoverlege, Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Stavanger Universitetssjukehus:
“Multiresistente bakterier og antibiotika”
Kl. 13.00-14.15 Lunsj med besøk i utstillingen
Kl. 14.15-15.00 Egil Lingås, Avdelingsleder, Avd. for smittevern, OUS
“Myter og fakta om ventilasjon, bekledning og arbeidsrutiner i operasjonsstuer”
Kl. 15.00-15.45 Rigmor Johansen, Opr. spl. og høgskolelektor, HIOA
Operasjonsteamets kompetanse med hensyn til smitteforebygging”
Kl. 15.45-16.15 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 16.15-17.00

 

Frie foredrag
Irene Louise Olsen, Fagutviklingsykepleier, Operasjonsavdelingen, Drammen Sykehus
“… som å gå på puter”. “Hvordan kan smertekartleggingsverktøy bidra til å avdekke symptomer på perifere nerveskader etter leiring på operasjonsbordet i lithotomileie?”

Guri Rasmussen, Operasjonssykepleier og førstelektor ved NTNU, Trondheim.
“Det er ikke bare teknisk kompetanse som er viktig – om ikke-tekniske ferdigheter i operasjonssykepleie”
Kl. 19.00-19.30 Aperitiff m/kulturinnslag
Kl. 19.30 Middag på Clarion Hotel Energy

Se også: Poster: Preoperativ sjekkliste for operasjonssykepleiere ved Siri Johansen, ass. seksjonsleder, Seksjon for Hode Hals, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus