Program

Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av operasjonssykepleiere (NSFLOS) ønsker velkommen til generalforsamling og seminardager i 2021, som skal avholdes på Scandic Oslo Airport fra 10.-12. november.
Seminardagene er også en god anledning for deltakere fra hele landet å møtes og diskutere felles problemstillinger. Alle får og god anledning til å treffe utstillere fra en rekke firmaer. Det forventes ca. 200 deltakere på seminardagene.

ÅRETS TEMA:
Når alarmen går!
Operasjonssykepleierens, rolle, omsorg og
kompetanse i akuttberedskap


Les mer om seminardagene og meld deg på!


Last ned programmet! (.pdf)


Onsdag 10.11.2021

Kl. 11.00 Lokalgruppen fra Oslo/Akershus møter
Kl. 15.00 NSFLOS Generalforsamling
Kl. 17.30 Bussavgang Utflukt til Roseslottet med enkel bespisning (for påmeldte)

Torsdag 11.11.2021

  Møteleder: Marianne Jungersen
Kl. 08.00-10.00 Registrering, kaffe/te tilgjengelig
Kl. 09.30-10.00 Utstillingen åpner
Kl. 10.00-10.15 Åpning
Presentasjon av lokalgruppen
Kl. 10.15-11.30 Åpningsforedrag: Covid-19 pandemien
Espen Rostrup Nakstad, Assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet
Kl. 11.30-12.30 Lunsj
Kl. 12.30-13.00 Besøk i utstillingen
Kl. 13.00-14.00 Operasjonssykepleieres erfaring med Covid-19 pandemien – en kvalitativ studie
Heidi Sørum, fagspl.ansvar ortopedi, Sykehuset Østfold, Moss (30 min)


Helsepersonells erfaringer med covid-19 pasienter på Intensivavdelinger i Norge
Irene Lie, phd og seniorforsker OUS (30 min)

Kl. 14.00-14.45 Nye arbeidsoppgaver for opr.spl – bruk av annet personell ved ivaretakelse av covid-19 pasienter på Intensivavdelingen
Frida Storm, Opr.spl/fagsykepleier Gyn DKS, A-Hus (20 min)
Wendy Tønnessen Avdelinggsjef, Intensivavd. Klinikk A, Stavanger Universitetssjukehus (20 min)
Kl. 14.45-15.15 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 15.15-16.15 Debatt: Ulike erfaringer fra operasjonssykepleiere gjennom pandemien. Vi deler erfaringer.
Kl. 16.15-17.00 Frie foredrag
Kl. 19.00 Seminarmiddag oppmøte

Fredag 12.11.2021

  Møteleder: Cathrine Heen
Kl. 08.30-08.45 Oppstart og kulturinnslag
Kl. 08.45-09.45 «NSFLOS – fortid, nåtid, fremtid»,
Jan-Thore Lockertsen, Førsteamanuensis i Operasjonssykepleie, Nord Universitet
Kl. 09.45-10.15 Frie foredrag
Kl. 10.15-10.45 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 10.45-11.30 Alarmen går – Leirskredet på Gjerdrum, beredskap og katastrofearbeid
Halvard Stave, Seksjonsoverlege, Legeambulansen 119, Luftambulanseavdelingen, Prehospital Klinikk, OUS
Kl. 11.30-12.15 Operasjonsavdelingen ved AHUS og OUS i beredskap etter leirskredet på Gjerdrum
Inger Lise Smith Jacobsen, oversykepleier, Opr.avd, AHUS (20 min)
Anna Sofia Dyresen, operasjonssykepleier på nattevakt på Operasjon Generell og Traume, Ullevål
Kl. 12.30-13.00 Besøk i utstillingen
Kl. 13.00-13.45 Lunsj
Kl. 13.45-14.30 Hvorfor er vår kunnskap taus når vi har så mye å si? En populærvitenskapelig presentasjon av studien «Ikke-tekniske ferdigheter» hos norske operasjonssykepleiere
Irene Sirevåg Operasjonssykepleier og Doktorgradsstipendiat, Avdeling for omsorg og etikk, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS
Kl. 14.30-15.15 Foredragsholder/program kommer
Kl. 15.15-15.45 Avslutning av seminardagene med presentasjon av neste års seminardager