NSFLOS Seminardager 2016 – Stavanger

Velkommen til NSFLOS Seminardager 2016 i Stavanger!

Les mer om seminardagene!

Last ned programmet!


Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av operasjonssykepleiere (NSFLOS) ønsker velkommen til Stavanger og seminardagene i 2016, som skal avholdes på Clarion Hotel Energy fra 8.-9. september 2016.

Vårt årlige arrangement er en god anledning for deltakere og utstillere å møtes, og vi vet det er av stor betydning for begge parter. Det forventes 200 deltakere på seminardagene. Ny kunnskap og informasjon er viktig å ta med seg tilbake til hvert enkelt arbeidssted.

ÅRETS TEMA:
OPERASJONSPASIENTEN I TRYGGE HENDER – VÅR UTFORDRING


Onsdag 07.09.2016
Kl. 11.00 Lokalgruppen i Stavanger møter
Kl. 15.00-17.30 Lokalgruppeledersamling og ULF
Solveig Hodne Riska, Universitetslektor i helserett, IH, SV, UiS.
“Om helsepersonelloven og faglig forsvarlighet relatert til Operasjonspasienten”
Kl. 18.30 “Blåtur”
Torsdag 08.09.2016 Møteleder: Bjørn Rogne Christensen
Kl. 08.00-10.00 Registrering, kaffe/te tilgjengelig
Kl. 09.30-10.00 Utstillingen åpner
Kl. 10.00-10.15 Åpning
Kulturelt innslag
Presentasjon av lokalgruppen
Kl. 10.15-10.45 Åpningshilsen
Inger Cathrine Bryne, Adm. direktør ved Stavanger Universitetssjukehus
Kl. 10.45-11.45 Professor Judith Tanner, University of Nottingham, England:
“Preventing Surgical site infections in patients”
Kl. 11.45-12.15 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 12.15-13.00 Olav Natås, Avdelingsoverlege, Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Stavanger Universitetssjukehus:
“Multiresistente bakterier og antibiotika”
Kl. 13.00-14.15 Lunsj med besøk i utstillingen
Kl. 14.15-15.00 Egil Lingås, Avdelingsleder, Avd. for smittevern, OUS
“Myter og fakta om ventilasjon, bekledning og arbeidsrutiner i operasjonsstuer”
Kl. 15.00-15.45 Rigmor Johansen, Opr. spl. og høgskolelektor, HIOA
Operasjonsteamets kompetanse med hensyn til smitteforebygging”
Kl. 15.45-16.15 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 16.15-17.00

 

Frie foredrag
Irene Louise Olsen, Fagutviklingsykepleier, Operasjonsavdelingen, Drammen Sykehus
“… som å gå på puter”. “Hvordan kan smertekartleggingsverktøy bidra til å avdekke symptomer på perifere nerveskader etter leiring på operasjonsbordet i lithotomileie?”

Guri Rasmussen, Operasjonssykepleier og førstelektor ved NTNU, Trondheim.
“Det er ikke bare teknisk kompetanse som er viktig – om ikke-tekniske ferdigheter i operasjonssykepleie”
Kl. 19.00-19.30 Aperitiff m/kulturinnslag
Kl. 19.30 Middag på Clarion Hotel Energy

Fredag 09.09.2016 Møteleder: Lise Rastum
Kl. 08.30-08.40 Oppstart med kulturinnslag
Kl. 08.40-09.00 Frie foredrag
Vigdis Moe, Koordinerende fagutviklingssykepleier operasjon, Operasjon- og intensivklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge
“Overfylt urinblære – vårt ansvar. Observasjoner og tiltak i perioperative forløp”
Kl. 09.00-09.45 Wenche Klemetsen, Opr. spl. og rådgiver, Opr. avd., Sykehuset Østfold, Kalnes
“Fremtidens operasjonsstuer – erfaringer fra nytt Østfoldsykehus, Kalnes”
Kl. 09.45-10.15 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 10.15-11.15 Hilde Sofie Korslund, Intervensjonsradiograf og Karl Øyri, Sykepleier/forsker, OUS
“Tverrfaglig samarbeid i hybridstuene”
Kl. 11.15-12.15 Guttorm Brattebø, Spesialist anestesiologi, sjef prehospitale tjenester, Helse Bergen
“Hvem hjelper hjelperen?”
Kl. 12.15-13.30 Lunsj med besøk i utstillingen
Kl. 13.30-14.15 Ståle Aabø, Kvalitetskoordinator, Opr. avd, Stavanger Universitetssjukehus
“Kollegastøtteordning”
Kl. 14.15-15.00 Birgitte Haraldsson, fagutviklingssykepleier, Opr. avd., Lovisenberg Diakonale Sykehus
“Kvalitetssikring på operasjonsstuen”
Kl. 15.00-15.30 Avslutning av seminardagene med presentasjon av neste års seminardager og GF.

Se også: Poster: Preoperativ sjekkliste for operasjonssykepleiere ved Siri Johansen, ass. seksjonsleder, Seksjon for Hode Hals, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus


clarionhotel