Last ned programmet!


Onsdag 05.09.18

11.00 Lokalgruppen fra Nordland møter
14.00 Lokalgruppeledersamling/Nettverkssamlinger

Hvilke erfaringer har ledere med kompetanseutvikling av spesialsykepleiere?
Vilija Jeksrud

 

Operasjonssykepleiere mangler tid og kompetanse til å jobbe kunnskapsbasert
Wenke Jeksrud

ca kl. 17.30 Bussavgang – utflukt med bespisning for påmeldte deltakere

 


  Program Seminardagene


Torsdag 06.09.2018

  Møteleder: Petrin Eide
Kl.08.00-10.00 Registrering, kaffe/te tilgjengelig
Kl. 10.00-10.30 Utstillingen åpner
Kl. 10.30-10.45 Åpning av seminardagene
Presentasjon av lokalgruppen
Kl. 10.45-12.15 Ny dag. Nye nederlag
Halvor Haukerud, motarbeider.no
Pianist Torbjørn Kvamme
Kl. 12.15-13.30 Besøk i utstillingen, deretter lunsj 
Kl. 13.30-14.15  Sykepleiere: Profesjonelle fra første stund!
Ole Georg Moseng, Professor ved
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap,
Universitetet i Sørøst-Norge
Kl. 14.15-15.00 Deprofesjonalisering
Jesper Fredriksen, Lektor, PhD, Forskning og Udvikling,
forskningsprogrammet Sundhed, Københavns Professionshøjskole
Kl. 15.00-15.30 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 15.30-16.30 Operasjonssykepleier, samfunnsaktør og praktiker
Lisbeth Normann, Rådgiver, Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg
Kl. 16.30-17.00 Operasjonssykepleiernes utfordringer i dag
Aina Hauge, Faggruppeleder NSFLOS. Avdelingssjef Operasjonsavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus
Kl. 17.00-17.20 Frie Foredrag:
Preoperativ håndhygiene – et tverrfaglig samarbeid mot utvikling av et e-læringskurs
Tove Staff, fagutviklingssykepleier og operasjonssykepleier, Kirurgisk serviceklinikk (KSK), Haukeland Universitetssykehus
Kl. 19.00 Seminarmiddag

 


Fredag 07.09.2018

  Møteleder: Gunilla Fredheim
Kl. 08.30-08.45 Møtestart 
Kl. 08.45-09.45 Frie Foredrag:
SPLINTS-no. Vurdering av operasjonssykepleiernes ikke-tekniske ferdigheter.
Ida Mykkeltveit, Universitetslektor og operasjonssykepleier, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger


VR som distraksjonsterapi hos nyopererte pasienter. 
Hege Jansen Skavern, Høgskolelektor, Institutt for helsefag, Høgskolen i Innlandet.

Kl. 09.45-10.15  Kaffepause med besøk i utstillingen 
Kl. 10.15-11.15 Fremtidens pasientbehandling
Erik Fosse, professor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Avdelingsleder Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus
Kl. 11.15-12.00 Genteknologi og medisinsk behandling
Ole Johan Borge, PhD, Direktør, Bioteknologirådet
Kl. 12.00-13.45 Besøk i utstillingen først, deretter lunsj
Kl. 13.45-14.30 «Nanotheranostics» – nanoteknologi, terapi og diagnostikk.
Ola Åberg, PhD, forsker, Farmaceutiska fakulteten, Institutionen för läkmedelskemi, Universitetet i Uppsala
Kl. 14.30-15.15 Utfordringer og muligheter for operasjonssykepleierne i nær fremtid
Tarja Valtanen, Fagsykepleier Thoraxkirurgisk Seksjon, Haukeland Universitetssykehus
Kl. 15.15-15.45 Avslutning av seminardagene med presentasjon av neste års seminardager